Екип

Изпълнителен директор – Любка Станкова

Експерт по прилагане на СВОМР – Силвана Христоскова

Технически асистент – Екатерина Съртлийска

Счетоводител Юлия Стоянова