Годишни доклади до министерство на правосъдието публикувани в ЦРЮЛНЦ - до 31.12.2017

Годишен доклад Мин. правосъдие 2016

Годишен доклад Мин. правосъдие 2015

Годишен доклад Мин. правосъдие 2014

Годишен доклад Мин. правосъдие 2013

Годишен доклад Мин. правосъдие 2012