Годишни доклади до МЗХ за изпълнение на Стратегията за местно развитие

Годишен доклад за изпълнението на СВОМР за 2019

Таблици към доклада за 2019

Годишен доклад за изпълнението на СВОМР за 2018

Таблици към доклада за 2018

Годишен доклад за изпълнението на СВОМР за 2017

Годишен доклад за изпълнението на СВОМР за 2016

Годишен доклад СМР за МЗХ 2015

Годишен доклад СМР за МЗХ 2014

Годишен доклад СМР за МЗХ 2013

Годишен доклад СМР за МЗХ 2012