Списък на сключените договори за безвъзмездна помощ

СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ
за изпълнение на проекти по СМР с МИГ Костенец 2010 и ДФЗ – РА