МИГ Констенец - Долна баня

Обявяваме прием по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

МИГ Костенец – Долна баня обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.825 МИГ Костенец – Долна баня – 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от стратегията за ВОМР на МИГ с общ финансов ресурс 97 791,50 лв.

Прочети още: Обявяваме прием по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни...

Обявяваме прием по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.815 МИГ Костенец – Долна баня – 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ с общ финансов ресурс 39 779,15 лв.

Прочети още: Обявяваме прием по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма...

Стартира ПЕТИ прием по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ПЕТИ прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010.

Отворен за подаване на проекти е петият краен срок за кандидатстване – до 24.01.2024 г., 17:00 часа, с бюджет за приема 155 123,72 лв.

Прочети още: Стартира ПЕТИ прием по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Обявяваме Втори прием по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява прием по Втори краен срок на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.790 МИГ Костенец 2010 – 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ с общ финансов ресурс 146 687,25 лв.

Прочети още: Обявяваме Втори прием по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по...

Обявяваме ТРЕТИ прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ТРЕТИ прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР за периода 2014 – 2020.

Отворен за подаване на проекти е третият краен срок за кандидатстване – до 09.01.2024 г., 17:00 часа, с бюджет 156 466,40 лв.

От 07.11.2023 г. проекти могат да подават земеделски стопани със седалище и адрес на управление за юридическите лица и ЕТ или постоянен адрес за физическите лица на територията на община Костенец, за дейности, които ще се изпълняват в община Костенец.

Проектните предложения могат да бъдат подавани само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg. Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ www.mig-kostenetz.com, в раздел „Процедури за кандидатстване“, подраздел „Програма за развитие на селските райони“, както и в Информационната система ИСУН 2020.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез приноса на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 за подхода Водено от общностите местно развитие.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец – Долна баня", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 21.06.2024 г. (петък) от...
Изготвен е проект за изменение на СВОМР на МИГ Костенец 2010 (с ново наименование МИГ Костенец – Долна баня), който е...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни...

Последни Новини

МИГ Костенец – Долна баня обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.825 МИГ Костенец –...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява прием по процедура за подбор на проектни...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ПЕТИ прием по процедура за подбор на проектни...