МИГ Констенец 2010

Удължаване на срока за прием на проекти по подмярка 7.5. от СВОМР

С решение на Управителния съвет от 15.08.2023 г. е удължен първият краен срок за прием на проекти по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.774 МИГ Костенец 2010 – 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, по Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Костенец 2010“, финансирана от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014 – 2020 г.

Първият краен срок по процедурата се удължава от 14.08.2023 г. (17:00 ч.) до 23.08.2023 г.

В сайта на МИГ, разделел „Програма за развитие на селските райони“ и в ИСУН 2020 са публикувани изменени Условия за кандидатстване и изменена Обява с удължения краен срок.

МИГ Костенец 2010 обявява Четвърти прием по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

МИГ Костенец 2010 обявява Четвърти прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010.

Прочети още: МИГ Костенец 2010 обявява Четвърти прием по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на...

Проведени информационна среща за новата стратегия и Общо събрание

На 14 юли 2023 г. в заседателната зала на община Костенец бяха проведени информационна среща за подготовка на новата стратегия за водено от общностите местно развитие и общо събрание на сдружението. Повече за събитията прочетете в раздел Обучения/Дейности.

МИГ Костенец 2010 обявява процедура за прием на проекти по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – първи срок

МИГ Костенец 2010 обявява процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.774 МИГ Костенец 2010 – 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010 с общ финансов ресурс по процедурата – 195 583,00 лв.

Прочети още: МИГ Костенец 2010 обявява процедура за прием на проекти по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично...

Организиран детски празник „Пъстра детска алея“

На 01 юни 2023 г. МИГ и Читалище „Прогрес 1907“ гр. Костенец зарадваха децата и родителите от Костенец с празник „Пъстра детска алея“ на градския стадион, в допълнение на спортните игри и забавления, организирани от община Костенец.

Повече за събитието вижте в статията Пъстра детска алея

През годината предстои организиране на втория модул от събитието – „Талантите на Костенец“, в който ще поканим най-талантливите деца от общината да се изявят в различни области и да бъдат оценени и наградени от публиката.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната...
Уважаеми съграждани, за да разработим стратегия, включваща мерки за финансиране, които да съответстват на потребностите и...
На 14 юли 2023 г. (петък), от 15:30 часа, в голямата зала на Община Костенец, ще се проведе първото информационно събитие,...

Последни Новини

С решение на Управителния съвет от 15.08.2023 г. е удължен първият краен срок за прием на проекти по процедура чрез подбор на...
МИГ Костенец 2010 обявява Четвърти прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010...
На 14 юли 2023 г. в заседателната зала на община Костенец бяха проведени информационна среща за подготовка на новата стратегия...