Проведено общо събрание на МИГ Костенец 2010 на 09.02.2019

Публикувана на Петък, 15 Февруари 2019 15:59

На 09 февруари 2019 г. беше проведено отчетно-изборно общо събрание, в което взеха участие 26 членове на Сдружение „МИГ Костенец 2010“.

 

Присъстващите приеха отчета за дейността на УС и Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г. Единодушно беше приет и бюджет на Сдружението за 2019 г.

Поради изтичане на двугодишния мандат на Управителния съвет, членовете му бяха освободени и беше проведен нов избор за членове на колективния управителен орган на МИГ.

След номиниране и гласуване на предложенията, беше избран Управителен съвет в състав: Анета Кирова – председател на УС, представител на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“; „Анастасия Кайтазова“, представлявано от Владимир Кайтазов и Грозданов“ ЕООД, представлявано от Митко Грозданов – представители на стопанския сектор; Борис Радославов и Йордан Митев – представители на нестопанския сектор.

Протокол от общото събрание е публикуван в раздел „За нас“, подраздел „Общо събрание“.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg