МИГ Констенец - Долна баня

Обявяваме прием по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

МИГ Костенец – Долна баня обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.825 МИГ Костенец – Долна баня – 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от стратегията за ВОМР на МИГ с общ финансов ресурс 97 791,50 лв.

От 16.05.2024 г. до 19.06.2024 г. собственици на горски територии (физически и юридически лица, община Костенец и местни поделения на вероизповеданията) и юридически лица, стопанисващи горски територии могат да подават проекти за: създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура, изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки; изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;  строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите; изграждане и подобряване на горски пътища. Кандидатите трябва да имат седалище или постоянен адрес (за физическите лица) и да изпълняват дейностите по проекта на територията на община Костенец. В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения можете да задавате въпроси и да поискате допълнителни разяснения по Условията за кандидатстване като изпратите имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез ИСУН 2020 като ясно посочите номера на процедурата за набиране на предложения.

Проектните предложения могат да бъдат подавани само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg. Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ, в раздел „Процедури за кандидатстване“, подраздел „Програма за развитие на селските райони“, както и в Информационната система ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез приноса на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 за подхода Водено от общностите местно развитие.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец – Долна баня", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 21.06.2024 г. (петък) от...
Изготвен е проект за изменение на СВОМР на МИГ Костенец 2010 (с ново наименование МИГ Костенец – Долна баня), който е...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни...

Последни Новини

МИГ Костенец – Долна баня обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.825 МИГ Костенец –...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява прием по процедура за подбор на проектни...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ПЕТИ прием по процедура за подбор на проектни...