МИГ Констенец 2010

Проведени информационна среща за новата стратегия и Общо събрание

На 14 юли 2023 г. от 15:30 ч. в заседателната зала на община Костенец беше проведена информационна среща за подготовка на новата стратегия за водено от общностите местно развитие. В срещата взеха участие 27 човека, представители на местната власт, читалища и граждани, които се запознаха с възможностите за финансиране по подхода LEADRE/ВОМР и дадоха мнението си за основните приоритети и мерки за развитие на територията.

Участниците се запознаха с целите на програмата и резултатите от изпълнението на стратегиите за местно развитие на МИГ Костенец 2010 за периода 2012 – 2015 г. и 2014 – 2020. Представени бяха финансовият ресурс за новия период, допустимите програми, необходимото съдържание на стратегията и какво включва описанието на всяка мярка. Участниците се запознаха с допустимите мерки и дейности от петте програми, които могат да бъдат включвани СВОМР, както и с процента на подпомагане. Обсъдени бяха условията за допустимост и критериите, по които ще бъдат оценявани новите стратегии за ВОМР – качество на партньорството, капацитет на МИГ за изпълнение на стратегията, качество на стратегията, в т. ч. проведена широка информационна кампания и включване на представители на всички групи заинтересовани лица в разработването и прилагането ѝ.

С презентацията можете да се запознаете тук: Презентация от информационната среща

На участниците бяха предоставени анкети за проучване на нуждите и потенциала за развитието на района. Анкетите могат да бъдат попълвани и он-лайн на нашия сайт, в раздел "Анкети нова СВОМР". 

Срещата се проведе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-139/20.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР.

1._Inf.jpg2._Inf.jpg3._Inf.jpg4._Inf.jpg

 

По-късно същия ден се проведе Общо събрание на сдружението. На него бяха приети отчета за дейността и финансовия отчет за 2022 г. и бюджета на МИГ за 2023 г. Събранието взе решение за разширяване на МИГ и присъединяване към територията му на действие и на община Долна баня. Приети бяха и изменения в устава, касаещи предстоящото разширяване.

1._OS.jpg2._OS.jpg3._OS.jpg4._OS.jpg

 

 

 

Пъстра детска алея

Една Пъстра детска алея и много детски усмивки изпълниха стадион „Бенковски“ – гр. Костенец на 01.06.2023 г.

На празника, организиран от НЧ „Прогрес 1907“ и финансиран от МИГ Костенец 2010, децата имаха възможност да покажат своите творчески заложби като създаваха вятърни въртележки и вятърни звънчета, рисуваха върху платно, фигурки и фенери.

Прочети още: Пъстра детска алея

МИГ Костенец 2010 проведе две информационни срещи за разработка на проекти по публични мерки от СВОМР

На 11 и 12 януари 2023 г. МИГ Костенец 2010 проведе две информационни срещи  за представяне на мерки 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ и 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, за които предстои отваряне на прием през ноември 2023 г., и за разработка на проекти по публични мерки от СВОМР.

Прочети още: МИГ Костенец 2010 проведе две информационни срещи за разработка на проекти по публични мерки от...

Проведени събития „КостенецАрт“

В периода юли – септември 2022 г. в рамките на „КостенецАрт“ МИГ Костенец 2010 проведе серия от тематични занимания с фотография и приложни изкуства, обединени в 3 панела.

Прочети още: Проведени събития „КостенецАрт“

Проведени работилници „Децата и територията“ 2022

За трета поредна година цикълът „Децата и територията“, финансиран от СНЦ „МИГ Костенец 2010“, се радваше на интерес и активно участие от страна на децата и техните родители.

Заниманията се проведоха в периода юни – август и бяха разпределени в 15 тематични работилници за усвояване на знания и умения, свързани с местното културно и природно наследство, бита, историята и етнографията на района, икономиката и земеделието в миналото и съвременността.

Прочети още: Проведени работилници „Децата и територията“ 2022

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната...
Уважаеми съграждани, за да разработим стратегия, включваща мерки за финансиране, които да съответстват на потребностите и...
На 14 юли 2023 г. (петък), от 15:30 часа, в голямата зала на Община Костенец, ще се проведе първото информационно събитие,...

Последни Новини

С решение на Управителния съвет от 15.08.2023 г. е удължен първият краен срок за прием на проекти по процедура чрез подбор на...
МИГ Костенец 2010 обявява Четвърти прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010...
На 14 юли 2023 г. в заседателната зала на община Костенец бяха проведени информационна среща за подготовка на новата стратегия...