МИГ Констенец 2010

Семинар за обсъждане и разработване на регионални проекти между МИГ Костенец 2010, МИГ Разлог и МИГ Белово – Септември – Велинград

На 05-06 септември 2015г. в град Разлог, се проведе семинар за обсъждане и разработване на регионални проекти и идентифициране на сфери на сътрудничество на регионално ниво на МИГ от територията на Рила и Рилските общини. В него взеха участие трима представители на Местната инициативна група Костенец 2010 (Любка Станкова – изпълнителен директор, Силвана Христоскова технически асистент и Румяна Гондова – член на УС), двама представители от екипа на МИГ Белово - Септември - Велинград, трима представители от екипа МИГ Разлог и един представител на Дирекция „Национален парк Рила“. В работата на семинара се включиха и екип на Агро тв, както и представители от местната общност на община Разлог и членове на УС. Изпълнител по договора беше Сдружение „ Агенция за регионално развитие на Рила” с презентатор Камелия Радева.

 

В рамките на семинара бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между участниците от МИГ и Национален парк „Рила” в областта на опазване на природното богатство, използване на културните, геоложки, кулинарни и икономически специфики на общините, попадащи в територията на парка, с цел подпомагане на местното развитие, без накърняване на околната среда.

Експертът от Национален парк „Рила” – Стефан Кирилов представи новата политика на парка, която е насочена към сътрудничество и съвместна работа с местните общности, отваряне на парка за проекти в областта на екотуризма и по-добро информационно обслужване на туристите. Той констатира, че съхраняването на растителното и животинско богатство в Рила е на много високо ниво, но уникалните ресурси на националния парк не са достатъчно популяризирани и познати на външните посетители и дори на местните общности от територията му. Участниците се обединиха около идеята, че е необходимо подобряване на комуникацията, обмяната на информация и съвместна работа от двете страни – администрацията на националния парк „Рила”, която разполага с обучени експерти в областта на природозащитата от една страна, и общините, бизнеса и нестопанските организации от подножието на Рила, заинтересовани от стимулиране на местното развитие, от друга.

Обсъди се материалната база и услугите, които предоставят туристическите и посетителски центрове в момента, необходимостта от тяхното подобряване и превръщане в интерактивни информационни зони, представящи многообразието, както на природните ресурси така и на уникалните производства, бит и култура на местните общности. За целта могат да се използват както възможностите на Оперативна програма околна среда, по която НП „Рила” е бенефициент, така и на подхода ВОМР и ПРСР 2014-2020, чиято нова мярка Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” дава възможност за финансиране изграждането и оборудването на туристически информационни и посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство, центрове за заняти, съоръжения за туристическа инфраструктура и атракции, и др.

Част от семинара протече в Туристически информационен център „Дестинация Разлог“, в който участниците се запознаха с проекти по СМР на МИГ Разлог, касаещи рекламата на местните производства и културно наследство, Участниците изразиха високата си оценка за изпълнения проект „Разгледай, чуй, опитай Разлог“, финансиран по Стратегията за местно развитие на МИГ Разлог. По време на семинара беше заснет филм от „АГРО ТВ” за проекти на МИГ Разлог, които представляват добри практики на европейско ниво – стандарти, които местната общност на Костенец също се стреми да постигне. 

По време на семинара беше организирано и работно посещение на къща за селски туризъм „Дешка“ в с. Горно Драглище за обмяна на опит, свързана с представяне на автентичен местен туристически продукт.


 

 


 

Контакт

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

 

Последни Обяви

МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за длъжността „Технически асистент“. Изисквания за заемането на длъжността: 1.Висше...
На 14.04.2018 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...
На 12.01.2018 г. от 11: 00 часа ще се проведе работна информационна среща във връзка с отворените приеми по мярка „Добри и...

Последни Новини

На 4-5 юли 2018г. в Интер Експо Център – София бяха връчени първите подписани договори по Оперативна програма „Иновации и...
На 31.05.2018 г., в 17:00 часа, приключи вторият краен срок за кандидатстване по процедура №BG16RFOP002-2.014 МИГ Костенец 2010...
Ръководителят на управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ одобри оценителния доклад на МИГ...