МИГ Констенец 2010

МИГ Костенец 2010 проведе информационни срещи в трите големи населени места от община Костенец

В периода 22 – 24 февруари 2016 г. МИГ Костенец 2010 проведе 3 информационни срещи в населени места от община Костенец за популяризиране процеса на разработване на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Над 80 човека взеха участие в организираните събития в гр. Костенец, гр. Момин проход и село Костенец.

Целта на информационните срещи беше местната общност да се запознае с възможностите за развитие на територията на община Костенец,  които открива разработването и прилагането на стратегия в програмния период 2014 – 2020 г.  На участниците от публичния, стопанския и нестопанския сектор, беше представена информация за това какво може да бъде включено в една стратегия за водено от общностите местно развитие и от кои европейски фондове, тя може да получи подпомагане. Акцентът бе поставен върху представянето на мерките, които се финансират от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Кратка информация беше дадена и за тези мерки от Програмата за развитие на селските райони и Регламент (EC) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., които поради спецификата на допустимите бенефициенти, подпомагани дейности или условия за предоставяне на финансова помощ, са недопустими за включване в стратегията.

По време на провелите се дискусии, по-подробно се обсъдиха подмерките на мярка 4 „Инвестиции в материални активи” и единствената допустима за включване подмярка на мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” – подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Беше изразено мнението, че изискванията към кандидатите селскостопански производители, са по-високи в сравнение с изминалия програмен период и е препоръчително в стратегията да се включат и подмерки по Тематичната подпрограма за малки стопанства, за да могат и малките земеделски производители да се възползват от предоставяните възможности. Някои от участниците споделиха своето намерение да кандидатстват по подмерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти”. Бяха обсъдени условията за финансиране на проектите и трудностите, които кандидатите имат или биха могли да имат при осигуряването на средства за извършване на инвестициите си. С оглед на природните дадености и благоприятните условия за развитие на туризма на територията на община Костенец, интерес предизвикаха и меките, по които може да бъде получено финансиране в тази сфера – подмярка 6.4 за частни бенефициенти и подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктурa”, по която могат да кандидатстват община Костенец и юридически лица с нестопанска цел. Представители на община Костенец, отговориха на въпроси, свързани с намеренията на общината за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020.

Срещите бяха организирани от Екипа на МИГ Костенец 2010, модератор беше Анета Кирова, председател на управителния съвет на Сдружението, а презентациите бяха направени от Силвана Христоскова, координатор за изпълнението на Договор № РД 50-153/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020.

Описание на мерките, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, са качени в раздел „Публикации” на сайта на МИГ Костенец 2010.

 

IS_gr._Kostenets_1.jpgIS_gr._Kostenets_2.jpgIS_gr._Momin_prohod.jpgIS_gr._Momin_prohod_1.jpgIS_s._Kostenets_1.jpgIS_s._Kostenets_2.jpg

   

  Контакт

   

  Телефони на МИГ:

   

  +359 7142 23 17

   

  +359 877 317 674

   

  Изпълнителен Директор - Любка Станкова

  +359 886 888 385 

  Председател на УС - Анета Кирова

  +359 886 040 495

  Електронна поща  

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Адрес

  ул.”Боровец” №13 Б,

  Костенец 2030

  България

  Последни Обяви

  В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ Костенец 2010. В срок до 30.11.2020 г....
  Четвъртото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 26 септември 2020 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
  Покана за Общо събрание на 25.01.2020
  Понеделник, 06 Януари 2020
  На 25.01.2020 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...

  Последни Новини

  На 26 септември 2020 г. се проведе четвъртото издание на изложението за местни производители и занаятчии – „Произведено в...
  ДФЗ приема проекти по мерки за Инвестиции в земеделски стопанства.
  На 25.01.2020 г. от 12:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010.