МИГ Констенец 2010

Проведени обучения на екипа на МИГ Костенец 2010

Две  еднодневни обучения на екипа на Местна инициативна група Костенец 2010 се проведоха на 12 и 13 март 2016 г. В тях взеха участие координаторите на МИГ, членове на Управителния и Контролния съвет, както и членове на Общото събрание на Сдружението.

Обучението на 12 март 2016 г. беше  на тема „Стратегия за водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“. На участниците в обучението бяха представени структурата и съдържанието на Стратегиите за водено от общностите местно развитие, които ще се изпълняват в програмния период 2014 – 2020, индикаторите за качество и оценка на Стратегията. Съгласно критериите за оценка, публикувани в обявената от министерството процедура за прием на стратегии за ВОМР, бяха изчислени точките, които МИГ Костенец 2010 може да получи и как тези точки могат да се увеличат. Специално внимание беше обърнато на необходимостта изпълнението на проекта по подготвителната мярка да получи подкрепа от всички членове на Общото събрание на МИГ и всички те да действат като части на едно цяло. Пред участниците в обучението бяха представени основните изисквания и характеристики на мерките от ПРСР 2014 – 2020, допустимите бенефициенти, разходи, дейности и финансови условия. В проведените дискусии бяха идентифицирани като атрактивни за района мерките от ПРСР, свързани с инвестиции в земеделските стопанства и с развитието на туризма на територията на МИГ Костенец 2010.

На 13 март 2016 г. на участниците бяха представени основните изисквания за допустимост на бенефициенти, разходи и дейности по Оперативна програма (ОП) „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, „ОП Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Околна среда“ и Програма за морско дело и рибарство, за периода 2014 – 2020 г. Във връзка с обявения прием на стратегии за водено от общностите местно развитие по-голямо внимание беше обърнато  на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и ОП „Развитие на човешките ресурси“ ОПРЧР. Обсъдени бяха възможите бенефициенти по програмите както и възможните причини те да не желаят да кандидатстват както пред управляващите органи, така и пред МИГ Костенец 2010.

Двете обучения бяха организирани и проведени от фирма „ЦИНО ТИМ – 8“ ООД по договор с МИГ Костенец 2010, а лектори бяха Ивайло Асенов и Татяна Рулко.

Дейността е в изпълнение на Договор № РД 50 – 153/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Obuchenie_ekip_2.jpgObuchenie_ekip_3.jpgObuchenie_ekip_4.jpgObucheni_ekip_1.jpg

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ Костенец 2010. В срок до 30.11.2020 г....
Четвъртото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 26 септември 2020 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Покана за Общо събрание на 25.01.2020
Понеделник, 06 Януари 2020
На 25.01.2020 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...

Последни Новини

На 26 септември 2020 г. се проведе четвъртото издание на изложението за местни производители и занаятчии – „Произведено в...
ДФЗ приема проекти по мерки за Инвестиции в земеделски стопанства.
На 25.01.2020 г. от 12:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010.