МИГ Констенец 2010

Проведено обучение за изпълнение на проекти по мерките от ОПРЧР и ОПИК

На 23 и 24 юли 2018 г. беше проведено двудневно Обучение за изпълнение и отчитане на проекти по мерките от ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Иновации и конкурентоспособност”, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010.

В обучението се включиха 17 представители на предприятията със сключени договори по двете оперативни програми и на потенциални бенефициенти по мерките.

В рамките на обучението бяха разгледани основните задължения по сключените договори на бенефициентите; промени и изменения на договорите; изготвяне и актуализиране на график за избор на изпълнители; процедури за избор на изпълнители – събиране на оферти и провеждане на публична покана; провеждане на предварителен и последващ контрол от страна на УО на ОПИК; подготовка, подаване и верификация на искания за плащане – авансови, междинни и окончателни; изисквания към документите и счетоводната отчетност; изискванията за визуализация и публичност по проектите. Бяха разгледани конкретни казуси и дадени примери от практиката на лектора на обучението. На участниците беше показано как следва да се изпълнява и отчита проекта чрез ИСУН 2020.

Лектор на обучението беше Галя Менова, управител на „Хюманконсултинг“ ЕООД.

Част от въпросите, касаещи изпълнението и отчитането на проектите ще бъдат изпратени на УО на ОПРЧР и отговорите ще бъдат публикувани към настоящата статия.

 

obuchenie_1.JPGobuchenie_2.jpgobuchenie_3.JPGobuchenie_4.JPGobuchenie_5.JPGobuchenie_6.jpgobuchenie_7.JPG

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

  На 28 септември 2019 г. (събота) в гр. Костенец ще се проведе третото издание на изложението за местни производители и...
МИГ Костенец 2010 кани желаещите да подадат оферта за организиране и провеждане на Изложение за местни производители и...
На 29 май 2019 г. (сряда) от 10:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Костенец, ет. 4., гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2...

Последни Новини

Третото издание на изложението „Произведено в Костенец“, което се проведе на 28 септември 2019 г., премина при голям интерес от...
„Олимпиа” ЕООД е бенефициент по договор за БФП № BG16RFOP002-2.014-0001-C01 и приключва работата си по проект „Подобряване на...
На 23 юли 2019 г. със събития в две населени места от територията на община Костенец – с. Костенец и гр. Момин проход, ще...