МИГ Констенец 2010

Проведено обучение за изпълнение на проекти по мерките от ОПРЧР и ОПИК

На 23 и 24 юли 2018 г. беше проведено двудневно Обучение за изпълнение и отчитане на проекти по мерките от ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Иновации и конкурентоспособност”, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010.

В обучението се включиха 17 представители на предприятията със сключени договори по двете оперативни програми и на потенциални бенефициенти по мерките.

В рамките на обучението бяха разгледани основните задължения по сключените договори на бенефициентите; промени и изменения на договорите; изготвяне и актуализиране на график за избор на изпълнители; процедури за избор на изпълнители – събиране на оферти и провеждане на публична покана; провеждане на предварителен и последващ контрол от страна на УО на ОПИК; подготовка, подаване и верификация на искания за плащане – авансови, междинни и окончателни; изисквания към документите и счетоводната отчетност; изискванията за визуализация и публичност по проектите. Бяха разгледани конкретни казуси и дадени примери от практиката на лектора на обучението. На участниците беше показано как следва да се изпълнява и отчита проекта чрез ИСУН 2020.

Лектор на обучението беше Галя Менова, управител на „Хюманконсултинг“ ЕООД.

Част от въпросите, касаещи изпълнението и отчитането на проектите ще бъдат изпратени на УО на ОПРЧР и отговорите ще бъдат публикувани към настоящата статия.

 

obuchenie_1.JPGobuchenie_2.jpgobuchenie_3.JPGobuchenie_4.JPGobuchenie_5.JPGobuchenie_6.jpgobuchenie_7.JPG

 

Контакт

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

 

Последни Обяви

Покана за Общо събрание на 09.02.2019
Четвъртък, 24 Януари 2019
На 09.02.2019 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...
На 21 и 22 ноември 2018 г. (сряда и четвъртък), в сградата на Община Костенец, 4-ти етаж, ще се проведе обучение за подготовка на проекти по...
На 09 и 10 ноември 2018 г. МИГ Костенец 2010 организира обучение за подготовка на проекти по ПРСР 2014 – 2020, по мерките,...

Последни Новини

На 09 февруари 2019 г. беше проведено отчетно-изборно общо събрание, в което взеха участие 26 членове на Сдружение „МИГ...
През месец ноември 2018 г. МИГ Костенец 2010 проведе две двудневни обучения за подготовка на проекти по мерки от Програмата за...
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ одобри и оценителния доклад, с който беше...