Обучение за подготовка на проекти по ПРСР от стопанския сектор

На 09 и 10 ноември 2018 г. МИГ Костенец 2010 организира обучение за подготовка на проекти по ПРСР 2014 – 2020, по мерките, насочени към стопански сектор. В обучението могат да участват желаещите да подадат проекти към СВОМР или ПРСР по подмерки: 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти” и 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Обучението е във връзка с предстоящото отваряне на приеми по мерки от Програма за развитие на селските райони, включени в стратегията за ВОМР, МИГ Костенец 2010

Участието в обучението е безплатно и не е обвързано с попълване на заявки и предварителна регистрация. Все пак – с цел по добра организация, молим желаещите да се включат да се свържат с екипа на МИГ Костенец 2010 на тел. 07142 23 17 или 0889 34 37 30, да изпратят имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да напишат съобщение до фейсбук страницата на МИГ.

 

Програма за 09 ноември 2018 г. (петък)

Час

от – до

Тема

10:00–10:30

Регистрация на участниците

10:30–10:45

Представяне на обща информация за мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие, насочени към частния сектор - цели и приоритети.

10:45– 11:15

Представяне на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”: допустими кандидати/ бенефициенти, дейности и разходи, финансови параметри и критерии за оценка. Теоретична част и практически съвети.

11:15–11:30

Кафе пауза

11:30–12:15

Представяне на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”: допустими кандидати/ бенефициенти, дейности и разходи, финансови параметри и критерии за оценка. Теоретична част и практически съвети.

12:15–13:00

Представяне на подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”: допустими кандидати/ бенефициенти, дейности и разходи, финансови параметри и критерии за оценка. Теоретична част и практически съвети.

13:00–14:00

Обедна почивка

14:00–15:15

Практическа част:

Особености при кандидатстването по електронен път в ИСУН 2020 - Попълване на формуляр за кандидатстване и обсъждане на често допускани грешки при подаване на заявленията

15:15–15:30

Кафе-пауза

15:30–16:30

Придружаващи документи, които се представят на етап кандидатстване и изисквания към тях. Обсъждане на конкретни казуси.

 

 

Програма за 10 ноември 2018 г. (събота)

Час

от – до

Тема

10:00–10:30

Регистрация на участниците

10:30–11:15

Специфики при кандидатстването по подмерките от тематичната подпрограма за малки стопанства, включени в СВОМР - 4.1.2; 4.2.2. и 6.4.2.: допустими кандидати, дейности и разходи, финансови параметри и критерии за оценка.  Теоретична част и практически съвети.

11:15–11:30

Кафе пауза

11:30–12:45

Подготовка на бизнес план: какво представлява бизнес планът, какво ни е необходимо да знаем за подготовката му, основни показатели на бизнес плана, които подлежат на оценка.

12:45–13:30

Обедна почивка

13:30–15:15

Практическа част:

Изготвяне на бизнес план. Обсъждане на конкретни казуси и практическа работа

15:15–15:30

Кафе пауза

15:30–16:15

Кратък преглед на условията за изпълнение на проектни предложения по ПРСР 2014 – 2020, подадени към МИГ. Проект на административен договор за предоставяне на безвъзмездна фин. помощ.

16:15–16:45

Дискусия по разгледаните в обучението теми и връчване на сертификати