Публична покана № 01-2014 за „Извършване на проучвания и осигуряване на информация за територията на МИГ Костенец 2010” по обособени позиции”, публикувана на 14.07.2014г. УК в Регистъра на АОП 9031945

Създадена на Понеделник, 14 Юли 2014 11:28
Публикувана на Понеделник, 14 Юли 2014 11:28

Договор за изпълнение на обособени позиции 1, 4 и 5

Договор за изпълнение на обособени позиции 2 и 3

Протокол на комисия за оценка на оферти за проучвания и анализи

Приложения 1 и 2 към протокол - таблици допустимост

Приложение 3 към протокол Таблица за оценка на оферти

Публична покана проучвания обособени позиции 14-31.07.2014г.

Приложение 1 Технически спецификации

Приложение 2 Проект на договор

Приложение 3 Указания и методика за оценка на офертите

Образци към публична покана за проучвания 5 позиции

Информация за извършени плащания по договорите