Запитване за оферти за „Изготвяне на рекламни и информационни материали за нуждите на МИГ Костенец 2010”

Създадена на Четвъртък, 17 Юли 2014 11:19

Информация за извършени плащания

Договор за изготвяне на рекламни и информационни материали

Приложение 1: Технически спецификации

Приложение 2: Проект на договор

Приложение 3: Методика за оценка

Образец 1: Оферта

Образец 2: Справка за кандидата

Запитване за оферта