Публична покана № 03-2014 за Организиране на обучения за целите на МИГ Костенец 2010, по обособени позиции, публикувана на 16.09.2014г.

Създадена на Вторник, 16 Септември 2014 11:45

Договор за ОП 2 и 4

Договор за ОП 3

Договор за ОП 1

Протокол на комисия за разглеждане и оценка-обучения

Публична покана обучения ID № в АОП 9033689

Приложение 1 Технически спецификации обучения

Приложение 2 Проект на договор обучения

Приложение 3 Указания и методика за оценка обучения

Образeц 1 Данни за участника

Образец 2 Техническо предложение

Образец 3 Ценово предложение

Образец 4 Справка декларация опит

Образец 5 Декларация чл.47ал.5 ЗОП

Образец 6 Декларация за разположение специалист

Информация за извършени плащания по договорите