Решения от общи събрания

Решения от Общо събрание на 13.12.2013

Решения от Общо събрание на 09.08.2013

Решения от Общо събрание на 29.03.2013

Решения от Общо събрание на 30.01.2013

Решения от Общо събрание на 14.12.2012

Решения от Общо събрание на 27.07.2012