Протоколи на Общо Събрание

Протокол на ОС 22.05.2021

Протокол на ОС 25.01.2020

Протокол на ОС 09.02.2019

Протокол на ОС 14.04.2018

Протокол на ОС 20.05.2017

Протокол на ОС 28.01.2017

Протокол на ОС 20.05.2016

Протокол на ОС 22.01.2016

Протокол на ОС 21.08.2015

Протокол на ОС 16.01.2015

Протокол на ОС 27.06.2014

Протокол на ОС 13.12.2013

Протокол на ОС 09.08.2013

Протокол на ОС 29.03.2013

Протокол на ОС 30.01.2013

Протокол на ОС 14.12.2012

Протокол ОС 27.07.2012

Протокол ОС 17.04.2012

Протокол ОС 27.06.2011

Протокол ОС 28.12.2010