МИГ Констенец 2010

Отворени приеми на ДФЗ за подпомагане на земеделските стопани

ДФЗ приема проекти по мерки за Инвестиции в земеделски стопанства.

Приемът е по две отделни процедури. До 30.09.2020 г. земеделски стопани и групи или организации на производители с минимален стандартен производствен обем (СПО) на стопанствата над 8000 евро могат да подават проекти по процедура BG06RDNP001-4.008 – Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Условията за кандидатстване и изпълнението на проектите по процедурата, са достъпни в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/80bd0352-d3b3-4a11-b91e-b1e65e2f3e32 и в сайта на ДФЗ.

Земеделски стопани със СПО между 6000 евро и 7999 евро могат да кандидатстват до 18.09.2020 г. по процедура BG06RDNP001-4.009 – подбор на проекти по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематичната подпрограма от мярка от ПРСР 2014-2020 г. Условията за кандидатстване и изпълнението на проектите по процедурата, са достъпни в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e62d368c-1080-4611-b8de-f0ab59cb0df7 и в сайта на ДФЗ

От 19 август предстои отваряне и на две мерки за подпомагане на земеделски производители, малки и средни предприятия, засегнати от кризата с COVID 19. Информация за изискванията и начина на кандидатстване по тях, можете да намерите тук: https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-19-covid-1-covid-2/

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Скъпи творци от община Костенец, МИГ Костенец 2010 в партньорство с община Костенец подготвя изложба на местни фотографи и...
Във връзка с възможността за увеличаване на финансовия ресурс по мерките, финансирани от Европейския земеделски фонд за...
Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец 2010", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 22.05.2021 г. (събота) от...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 –...
На 22 май 2021 г. беше проведено отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „МИГ Костенец 2010“. Събитието беше проведено на...
МИГ Костенец 2010 обявява Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 –...