МИГ Констенец 2010

Проведено Общо събрание на СНЦ МИГ Костенец 2010 на 22.05.2021

На 22 май 2021 г. беше проведено отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „МИГ Костенец 2010“. Събитието беше проведено на открито с цел прилагане на мерките за безопасност.

Членовете на колективния върховен орган на МИГ приеха изменения в одобрената стратегията за водено от общностите местно развитие, свързани с увеличаване на финансовия ресурс за проекти, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони със 799 000 лв. Промените включваха и отстраняване на грешки и привеждане някои текстове в съответствие с изменения, направени в Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Одобрените от ОС изменения на СВОМР са публикувани в раздел „За нас“, подраздел „Общо събрание“ – Приложение 1 към Протокол на ОС от 22.05.2021 г.

Присъстващите приеха отчета за дейността на УС и Годишния финансов отчет на Сдружението за 2020 г. Беше приет и бюджет на Сдружението за 2021 г.

Поради изтичане на двугодишния мандат на Управителния съвет на МИГ, досегашните му членове бяха освободени и беше проведен нов избор. Присъстващите членове на ОС избраха Управителен съвет в състав: Анета Кирова – председател на УС, представител на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“; ЕТ „Анастасия Кайтазова“, представлявано от Владимир Кайтазов и „Грозданов“ ЕООД, представлявано от Митко Грозданов – представители на стопанския сектор; Даниела Мандажиева и Йордан Митев – представители на нестопанския сектор.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Във връзка с възможността за увеличаване на финансовия ресурс по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни...
Петото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 25 септември 2021 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Скъпи творци от община Костенец, МИГ Костенец 2010 в партньорство с община Костенец подготвя изложба на местни фотографи и...

Последни Новини

На 1 декември 2021 г. МИГ Костенец 2010 подписа допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР...
Приключи цикълът работилници „Децата и територията“, финансиран от СНЦ „МИГ Костенец 2010“, който през тази година се проведе...
В края на месец ноември 2021 г. бяха подписани първите договори между Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), МИГ и бенефициенти за...