МИГ Констенец 2010

Проведено Общо събрание на СНЦ МИГ Костенец 2010 на 22.05.2021

На 22 май 2021 г. беше проведено отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „МИГ Костенец 2010“. Събитието беше проведено на открито с цел прилагане на мерките за безопасност.

Членовете на колективния върховен орган на МИГ приеха изменения в одобрената стратегията за водено от общностите местно развитие, свързани с увеличаване на финансовия ресурс за проекти, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони със 799 000 лв. Промените включваха и отстраняване на грешки и привеждане някои текстове в съответствие с изменения, направени в Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Одобрените от ОС изменения на СВОМР са публикувани в раздел „За нас“, подраздел „Общо събрание“ – Приложение 1 към Протокол на ОС от 22.05.2021 г.

Присъстващите приеха отчета за дейността на УС и Годишния финансов отчет на Сдружението за 2020 г. Беше приет и бюджет на Сдружението за 2021 г.

Поради изтичане на двугодишния мандат на Управителния съвет на МИГ, досегашните му членове бяха освободени и беше проведен нов избор. Присъстващите членове на ОС избраха Управителен съвет в състав: Анета Кирова – председател на УС, представител на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“; ЕТ „Анастасия Кайтазова“, представлявано от Владимир Кайтазов и „Грозданов“ ЕООД, представлявано от Митко Грозданов – представители на стопанския сектор; Даниела Мандажиева и Йордан Митев – представители на нестопанския сектор.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Скъпи творци от община Костенец, МИГ Костенец 2010 в партньорство с община Костенец подготвя изложба на местни фотографи и...
Във връзка с възможността за увеличаване на финансовия ресурс по мерките, финансирани от Европейския земеделски фонд за...
Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец 2010", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 22.05.2021 г. (събота) от...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 –...
На 22 май 2021 г. беше проведено отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „МИГ Костенец 2010“. Събитието беше проведено на...
МИГ Костенец 2010 обявява Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 –...