МИГ Констенец 2010

МИГ Костенец 2010 подписа допълнително споразумение за увеличаване на бюджета и удължаване срока за изпълнение на проекти по СВОМР

На 1 декември 2021 г. МИГ Костенец 2010 подписа допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № РД50-187/29.11.2016 г., с което се увеличава финансовият ресурс по мерки, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и се удължава срока за извършване на дейностите по проекти до 30 юни 2025 г.

В съответствие с проведеното обществено обсъждане и одобрените от Общото събрание на МИГ изменения, с допълнителното споразумение се правят промени в описанието на част от мерките, критериите за оценка индикаторите и финансовия план на СВОМР. Увеличава се финансовият ресурс по следните мерки: по мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от 9 779,15 лв. на 39 779,15 лв.; по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 586 749 лв. на 756 749 лв.; по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 440 061,75 лв. на 1 039 061,75 лв. Изменената стратегия за ВОМР е публикувана на сайта на МИГ Костенец 2010 в раздел Стратегия за местно развитие 2014-2020.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Във връзка с възможността за увеличаване на финансовия ресурс по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни...
Петото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 25 септември 2021 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Скъпи творци от община Костенец, МИГ Костенец 2010 в партньорство с община Костенец подготвя изложба на местни фотографи и...

Последни Новини

На 1 декември 2021 г. МИГ Костенец 2010 подписа допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР...
Приключи цикълът работилници „Децата и територията“, финансиран от СНЦ „МИГ Костенец 2010“, който през тази година се проведе...
В края на месец ноември 2021 г. бяха подписани първите договори между Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), МИГ и бенефициенти за...