МИГ Констенец 2010

Проведени обучения за изготвяне на проекти по мерки от ПРСР, включени в СВОМР

На 29 и 30 март 2022 г. МИГ Костенец 2010 проведе две обучения на тема „Изготвяне на проекти по мерки от ПРСР по Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010“.

В обучението на 29 март 2022 г. взеха участие 17 човека – представители на публични органи – община Костенец, кметство и читалища. На него беше представена подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от СВОМР, насочена към финансиране на инвестиции в публична инфраструктура – пътища, улици, ВиК, обществени площи и сгради, културна, спортна, социална и образователна инфраструктура. Обучението имаше практическа насоченост като акцент беше поставен върху изготвянето на финансов анализ (анализ разходи-ползи), който е приложим за всички публични мерки от СВОМР.

Обучение_29_1.jpgОбучение_29_2.jpgОбучение_29_3.jpgОбучение_29_4.jpgОбучение_29_5.jpgОбучение_29_6.jpg

В обучението на 30 март 2022 г. се включиха 18 представители на бизнеса (производство, услуги, зем. производители и преработватели) и на публични органи. Разгледани бяха насоките за кандидатстване по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – трети краен срок за кандидатстване и проекта за насоки по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Обучението включваше и информация за изискванията към бизнес плановете, както и към офертите, с които се доказва основателността на разходите за проектите по всички мерки в СВОМР. Бяха разисквани конкретни казуси и въпроси от присъстващите и бяха дадени практически съвети във връзка с изготвянето на проектните предложения. Беше демонстриран начинът на кандидатстване по електронен път чрез ИСУН 2020.

Обучение_30_1.jpgОбучение_30_2.jpgОбучение_30_3.jpgОбучение_30_4.jpgОбучение_30_5.jpgОбучение_30_6.jpg

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

МИГ Костенец 2010 стартира серия от събития „КостенецАрт“, планирани в периода юли – септември 2022 г. Каним ви да се запишете за участие в...
Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец 2010", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 18.06.2022 г. (събота) от 12:00...
Изготвен е проект за изменение на СВОМР на Костенец 2010, който е публикуван в раздел „Документи за публично обсъждане" на сайта на...

Последни Новини

На 18 юни 2022 г. беше проведено общо събрание на Сдружение „МИГ Костенец 2010“.
МИГ Костенец 2010 обявява Трети прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 –...