МИГ Констенец 2010

„КостенецАрт“ – занимания с фотография и приложни изкуства

МИГ Костенец 2010 стартира серия от събития „КостенецАрт“, планирани в периода юли – септември 2022 г.

Каним ви да се запишете за участие в обученията и да посетите предстоящите изложби.  

Прочети още: „КостенецАрт“ – занимания с фотография и приложни изкуства

Покана за Общо събрание на 18.06.2022

Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец 2010", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 18.06.2022 г. (събота) от 12:00 часа, което ще се проведе на открито – в градината на хотел „Диани“– гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 3  при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на УС през 2021 г. и Годишен финансов отчет за 2021 г. Докладва А. Кирова, председател на УС;

2. Приемане на бюджет на Сдружението за 2022 г. Докладва А. Кирова, председател;

3. Освобождаване на досегашен член на УС поради подадено заявление и избор на нов член на Управителния съвет на МИГ Костенец 2010. Докладва А. Кирова;

4. Вземане на решение за кандидатстване на МИГ Костенец 2010 по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Докладва Л. Станкова;

5. Одобрение на изменение в СВОМР. Докладва Л. Станкова;

6. Разни.

Обществено обсъждане на изменение в СВОМР - юни 2022 г.

Изготвен е проект за изменение на СВОМР на Костенец 2010, който е публикуван в раздел „Документи за публично обсъждане" на сайта на МИГ. Срокът за писмени възражения и предложения е до 17 юни 2022 г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или на адрес гр. Костенец, 2030, ул. "Боровец" № 13 Б. 

Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ е публикуван за публично обсъждане

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана от ЕЗФРСР чрез СВОМР на МИГ Костенец 2010.

В срок до 19.04.2022 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/, модул „Електронно кандидатстване“, меню „Процедури за БФП“ и секция „За обществено обсъждане“.

МИГ Костенец 2010 организира обучения за изготвяне на проекти по ПРСР

МИГ Костенец 2010 Ви кани да вземете участие в Обучения на местни лидери за изготвяне на проекти по мерки от ПРСР 2014-2020 по Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, които ще се проведат на 29 и 30 март 2022 г. (вторник и сряда), от 10:00 часа, в гр. Костенец, ул. „Боровец” № 13Б, (сградата до РПУ, зала за срещи до офиса на МИГ). Моля, запознайте се с Програмата на двете обучения.

Прочети още: МИГ Костенец 2010 организира обучения за изготвяне на проекти по ПРСР

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

МИГ Костенец 2010 стартира серия от събития „КостенецАрт“, планирани в периода юли – септември 2022 г. Каним ви да се запишете за участие в...
Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец 2010", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 18.06.2022 г. (събота) от 12:00...
Изготвен е проект за изменение на СВОМР на Костенец 2010, който е публикуван в раздел „Документи за публично обсъждане" на сайта на...

Последни Новини

На 18 юни 2022 г. беше проведено общо събрание на Сдружение „МИГ Костенец 2010“.
МИГ Костенец 2010 обявява Трети прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 –...