МИГ Констенец - Долна баня

Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, финансирана от ЕЗФРСР чрез СВОМР на МИГ Костенец 2010 (с ново наименование Местна инициативна група Костенец – Долна баня ). В срок до 11.04.2024 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или чрез ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/, модул „Електронно кандидатстване“, меню „Процедури за БФП“, програми „Европейски структурни и инвестиционни разходи“ (2014-2020) и секция „За обществено обсъждане“.

Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”, финансирана от ЕЗФРСР чрез СВОМР на МИГ Костенец 2010 (с ново наименование Местна инициативна група Костенец – Долна баня ). В срок до 21.03.2024 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или чрез ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/, модул „Електронно кандидатстване“, меню „Процедури за БФП“, програми „Европейски структурни и инвестиционни разходи“ (2014-2020) и секция „За обществено обсъждане“.

Предстои провеждането на информационни събития за подготовка на новата стратегия за ВОМР до 2027 г.

В периода от 09 до 18 октомври 2023 г. МИГ Костенец – Долна баня ще проведе редица информационни събития във връзка с подготовката на новата стратегия за Водено от общностите местно развитие, която да се изпълнява на територията на двете общини в периода до 2027 г.

На 09, 10 и 11 октомври ще се проведат информационни срещи съответно в гр. Момин проход, с. Горна Василица и с. Пчелин, община Костенец, а на 17 октомври – в гр. Долна баня.

Обучения за изготвяне на стратегията са предвидени за 11 октомври в с. Костенец и за 12 и 13 октомври в гр. Костенец.

На 18 октомври ще можете да се включите в общественото обсъждане на проекта за стратегия за ВОМР.

Повече информация за място на провеждане, начален час и теми които ще бъдат разгледани, можете да получите от Графика на информационните събития.

Дейностите се финансират по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50-139/20.04.2023 г. (№ в ИСУН BG06RDNP001-19.610-0062-C01) по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014 – 2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР.

Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, финансирана от ЕЗФРСР чрез СВОМР на МИГ Костенец 2010 (с ново наименование Местна инициативна група Костенец – Долна баня ). В срок до 05.09.2023 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или чрез ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/, модул „Електронно кандидатстване“, меню „Процедури за БФП“, програми „Европейски структурни и инвестиционни разходи“ (2014-2020) и секция „За обществено обсъждане“.

 

Анкета за определяне на нуждите и посоката за развитие на територията на МИГ

Уважаеми съграждани, за да разработим стратегия, включваща мерки за финансиране, които да съответстват на потребностите и потенциала на нашата територия и да са определени от самата местна общност, ни е необходимо вашето мнение. Можете да попълните он-лайн нашите анкети, достъпни на сайта на Сдружението в раздел Анкети нова СВОМР.

Резултатите от анкетите ще бъдат публикувани и ще бъдат използвани за изготвяне на стратегия на МИГ за територията на община Костенец и община Долна баня за периода 2023-2027 г.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма...
В периода от 09 до 18 октомври 2023 г. МИГ Костенец – Долна баня ще проведе редица информационни събития във връзка с...

Последни Новини

МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ПЕТИ прием по процедура за подбор на проектни...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява прием по Втори краен срок на процедура за подбор...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ТРЕТИ прием по процедура за подбор на проектни...