МИГ Констенец - Долна баня

Удължаване на срока за прием на проекти по подмярка 7.5. от СВОМР

С решение на Управителния съвет от 15.08.2023 г. е удължен първият краен срок за прием на проекти по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.774 МИГ Костенец 2010 – 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, по Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Костенец 2010“, финансирана от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014 – 2020 г.

Първият краен срок по процедурата се удължава от 14.08.2023 г. (17:00 ч.) до 23.08.2023 г.

В сайта на МИГ, разделел „Програма за развитие на селските райони“ и в ИСУН 2020 са публикувани изменени Условия за кандидатстване и изменена Обява с удължения краен срок.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В периода от 09 до 18 октомври 2023 г. МИГ Костенец – Долна баня ще проведе редица информационни събития във връзка с...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната...
Уважаеми съграждани, за да разработим стратегия, включваща мерки за финансиране, които да съответстват на потребностите и...

Последни Новини

МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява прием по Втори краен срок на процедура за подбор...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ТРЕТИ прием по процедура за подбор на проектни...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява прием по процедура за подбор на проектни...