МИГ Констенец - Долна баня

Предстои провеждането на информационни събития за подготовка на новата стратегия за ВОМР до 2027 г.

В периода от 09 до 18 октомври 2023 г. МИГ Костенец – Долна баня ще проведе редица информационни събития във връзка с подготовката на новата стратегия за Водено от общностите местно развитие, която да се изпълнява на територията на двете общини в периода до 2027 г.

На 09, 10 и 11 октомври ще се проведат информационни срещи съответно в гр. Момин проход, с. Горна Василица и с. Пчелин, община Костенец, а на 17 октомври – в гр. Долна баня.

Обучения за изготвяне на стратегията са предвидени за 11 октомври в с. Костенец и за 12 и 13 октомври в гр. Костенец.

На 18 октомври ще можете да се включите в общественото обсъждане на проекта за стратегия за ВОМР.

Повече информация за място на провеждане, начален час и теми които ще бъдат разгледани, можете да получите от Графика на информационните събития.

Дейностите се финансират по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50-139/20.04.2023 г. (№ в ИСУН BG06RDNP001-19.610-0062-C01) по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014 – 2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР.

Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, финансирана от ЕЗФРСР чрез СВОМР на МИГ Костенец 2010 (с ново наименование Местна инициативна група Костенец – Долна баня ). В срок до 05.09.2023 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или чрез ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/, модул „Електронно кандидатстване“, меню „Процедури за БФП“, програми „Европейски структурни и инвестиционни разходи“ (2014-2020) и секция „За обществено обсъждане“.

 

Анкета за определяне на нуждите и посоката за развитие на територията на МИГ

Уважаеми съграждани, за да разработим стратегия, включваща мерки за финансиране, които да съответстват на потребностите и потенциала на нашата територия и да са определени от самата местна общност, ни е необходимо вашето мнение. Можете да попълните он-лайн нашите анкети, достъпни на сайта на Сдружението в раздел Анкети нова СВОМР.

Резултатите от анкетите ще бъдат публикувани и ще бъдат използвани за изготвяне на стратегия на МИГ за територията на община Костенец и община Долна баня за периода 2023-2027 г.

Информационна среща за подготовка на стратегия за новия програмен период

На 14 юли 2023 г. (петък), от 15:30 часа, в голямата зала на Община Костенец, ще се проведе първото информационно събитие, свързано с разработването на нова стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Костенец 2010“ за периода 2023 – 2027 г.

Прочети още: Информационна среща за подготовка на стратегия за новия програмен период

Покана за Общо събрание на 14.07.2023 г.

Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец 2010", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 14.07.2023 г. (петък) от 17:00 часа, което ще се проведе в Заседателната зала на община Костенец, ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация Костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2  при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на УС през 2022 г. и Годишен финансов отчет за 2022 г. Докладва А. Кирова, председател на УС;

2. Приемане на бюджет на Сдружението за 2023 г. Докладва А. Кирова, председател;

3. Освобождаване на досегашните членове на УС поради изтичане на мандата и избор на нови членове на Управителния съвет на МИГ Костенец 2010. Докладва А. Кирова;

4. Вземане на решение за разширяване на територията на МИГ Костенец 2010 във връзка с изпълнение на нова Стратегия за ВОМР. Докладва А. Кирова, Л. Станкова – изпълн. директор;

5. Вземане на решение за промяна в Устава на МИГ Костенец 2010. Докладва Л. Станкова;

6. Разни.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В периода от 09 до 18 октомври 2023 г. МИГ Костенец – Долна баня ще проведе редица информационни събития във връзка с...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната...
Уважаеми съграждани, за да разработим стратегия, включваща мерки за финансиране, които да съответстват на потребностите и...

Последни Новини

МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ПЕТИ прием по процедура за подбор на проектни...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява прием по Втори краен срок на процедура за подбор...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ТРЕТИ прием по процедура за подбор на проектни...