МИГ Констенец 2010

За Нас

„Местна инициативна група Костенец 2010” е сдружение с нестопанска цел, създадено по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Костенец”, 

изпълняван от Община Костенец през 2010 г. и осъществен с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Тя обхваща територията на община Костенец и всички населени места от общината – 9 населени места. В рамките на проекта е разработена Стратегия за местно развитие за периода 2011-2015 г., която представлява съвкупност от дейности, групирани в мерки от ПРСР 2007-2013 с определен финансов ресурс за тяхното изпълнение. На 13.06.2012 г. е подписан тристранен договор между  Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция  и  „Местна инициативна група Костенец 2010” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Стратегия за местно развитие на стойност 3 410 077,50 лв.

Договор за предоставяне на финансова помощ № РД 50-95 от 13.06.2012

Допълнителни споразумения към Договор № РД 50-95 от 13.06.2012

Структура Миг Костенец 2010

Контакт

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

 

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка „Добри и безопасни условия на труд“ от ОПРЧР. В срок до 30.10.2017...
На 19 октомври 2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа ще се проведе информационна среща за представяне на мярка „Добри и безопасни...
МИГ Костенец 2010 проведе конкурс и избра външни експерт-оценители, които да участват в комисии за избор на проекти към...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява процедура за подбор на проекти: № BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на...
    На 19.10.2017 г. МИГ Костенец 2010 проведе информационна среща за представяне на мярка „Добри и безопасни условия на труд“ от Оперативна програма...
До края на месец октомври МИГ Костенец 2010 планира да отвори приеми на проекти по две от мерките, включени в Стратегията за...