МИГ Констенец 2010

МИГ Костенец 2010 планира да отвори Четвърти прием на заявления за подпомагане в началото на 2014г

 

Съгласно Договора за безвъзмездна помощ, подписан между МИГ „Костенец 2010", МЗХ и ДФЗ за финансиране на дейностите по изпълнение на Стратегията за местно развитие крайният срок за подписване на договори за финансово подпомагане на кандидати с проекти по мерките от СМР е 31.12.2013 г. Очаква се този срок да бъде удължен чрез изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. и подписване на Анекс към договора с МИГ. С тези промени се предвиждат срокът за представяне в ДФЗ – РА на проекти, одобрени от МИГ да бъде 31 март 2014 г., а срокът за сключване на договори за предоставяне на финансова помощ на одобрените кандидати по тези мерки да бъде 30.06.2014 г.
В тази връзка МИГ „Костенец 2010" планира (в случай на подписване на анекс) да обяви в началото на м. януари 2014 г. четвърта покана за прием на проектни предложения по мерките от СМР, за които има неусвоени финансови средства за подпомагане както следва:
Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" - 244 450,00 лв.
Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" - 182 639,07 лв.
Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" - 40 189,79 лв.
Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" - 54 950,67 лв.
Плюс останалия финансов ресурс след сключване на договори с ДФЗ по одобрените до момента от МИГ проекти
Прогнозния краен срок за подаване на заявления в МИГ „Костенец 2010" ще бъде до средата на м. февруари 2014 г. За актуална информацията моля посещавайте интернет страницата на „МИГ Костенец 2010"

МИГ Костенец 2010 обяви публична покана за избор на изпълнител за изготвяне на рекламни и информационни материали

МИГ Костенец 2010 обяви публична покана за избор на изпълнител за изготвяне на рекламни и информационни материали. Поканата е публикувана на сайта на АОП с ID № 9022059 и в профила на купувача.

Прекратяване на приема по мярка 321

МИГ Костенец 2010 прекратява приема по мярка 321 считано от 30 август 2013г, 16.00ч.

предложение за изменение на бюджета на МИГ

Уважаеми Господа, във връзка с реализацията на СМР на МИГ Костенец 2010 и настъпили промени след нейното приемане, и с гласуваните решения на Общи събрания  от м. декември 2012, януари и м. март 2013г. за изменения на СМР,  на база проведени проучвания и подадените до момента проекти пред МИГ предлагаме на вашето внимание предложение за изменение на бюджета на МИГ –а, касаещ мерките за кандидатстване и прехвърляне на  средства от мерките от СМР по ос 1 и ос 2 към мерките от ос 3. Предлаганите изменения можете да намерите тук.  Моля изпращайте/направете вашите становища и предложения в срок 09.08.2013г. 16.00 ч в офиса на МИГ: гр. Костенец, ул. „Боровец” № 13Б, на ел. поща на сдружението Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   или на тел: 07142/23-17. Заповядайте на обсъждането на промените  на Общо събрание, което ще се проведе на 09.08.2013г. от 16.00 часа в Голямата заседателна зала на Общински съвет Костенец. 

МИГ костенец 2010 кани своите членове и гости на Общо събрание

МИГ костенец 2010 кани своите членове и гости на Общо събрание на Сдружението на 09.08.2013 г. 16.00 часа в Заседателната зала на община Костенец, ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация. Покана за общо събрание 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ Костенец 2010. В срок до 30.11.2020 г....
Четвъртото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 26 септември 2020 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Покана за Общо събрание на 25.01.2020
Понеделник, 06 Януари 2020
На 25.01.2020 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции...
На 26 септември 2020 г. се проведе четвъртото издание на изложението за местни производители и занаятчии – „Произведено в...
ДФЗ приема проекти по мерки за Инвестиции в земеделски стопанства.