МИГ Констенец 2010

МЗХ проведе информационна среща за прилагането на подмярка 19.1 от ПРСР 2014 – 2020

На 15 и 16 декември 2015г. в гр. Правец беше проведена информационна среща за прилагането на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г. Целта на проведеното събитие, в което взеха участие представители на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020г., на управляващите органи на оперативните програми, включени в подхода ВОМР, на Държавен фонд „Земеделие“ и на бенефициенти, беше получателите на безвъзмездна финансова помощ да получат информация за изискванията по изпълнение на проектите по подмярката. В срещата взе участие Силвана Христоскова, координатор на МИГ Костенец 2010 по проекта за подготвителни дейности.

В рамките на двата дни беше представена обобщена информация за прилагането на подхода ЛИДЕР през изминалия програмен период, през който на територията на България 35 местни инициативни групи изпълняваха стратегии за местно развитие. За времето на прилагане на СМР общо към МИГ са подадени 1908 проекта, от тях МИГ са подали в ДФЗ 1670 проекта, а броят на сключените тристранни договори – между МИГ, ДФЗ и бенефициенти, е 1351. За проекти на бенефициенти по СМР са подадени общо 1176 заявки за плащане на стойност над 110 млн. лв.

Представителите на Дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ запознаха присъстващите с изискванията към изпълнението на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г. За изпълнението на мярката вече има подписани 66 договора, от постъпилите по Първа покана 89 Заявления за изразяване на интерес, а по втора покана са подадени още 43 заявления. На присъстващите бяха дадени разяснения за прилагането на подмярката, за допустимите и недопустими разходи, както и за отчитането на дейностите по проекта.

Информация беше представена и за това, какво могат да съдържат новите СМР, които ще бъдат резултат от прилагането на подмярка 19.1, кои са допустимите и недопустими за включване мерки, кой може да кандидатства по стратегията, максималният размер на допустимите разходи за един проект и интензитетът на помощта, недопустимите за финансиране разходи, какви ще са изискванията към МИГ, които ще прилагат СМР, както и критериите за подбор на СМР, които ще получат финансиране.

Възможностите за финансиране на проекти по ВОМР от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския фонд за морско дело и рибарство, бяха презентирани от представители на управляващите органи на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Човешки ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, Програмата за морско дело и рибарство.

 

Sreshta_Pravets_1.jpgSreshta_Pravets_2.jpgSreshta_Pravets_3.jpg

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ Костенец 2010. В срок до 30.11.2020 г....
Четвъртото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 26 септември 2020 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Покана за Общо събрание на 25.01.2020
Понеделник, 06 Януари 2020
На 25.01.2020 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...

Последни Новини

На 26 септември 2020 г. се проведе четвъртото издание на изложението за местни производители и занаятчии – „Произведено в...
ДФЗ приема проекти по мерки за Инвестиции в земеделски стопанства.
На 25.01.2020 г. от 12:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010.