МИГ Констенец 2010

Състоя се информационна среща за представяне на подмерки 19.1 и подмерки 19.2

На 22 януари 2016г. МИГ Костенец 2010 проведе информационна среща за представяне на 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020.

В рамките на информационното събитие Силвана Христоскова, координатор на МИГ Костенец 2010 за изпълнението на договор № РД 50–153/ 07.12.2015г., направи 2 презентации – за целите, условията за прилагане и дейностите, които трябва да бъдат извършени в рамките на одобрения от МЗХ бюджет за подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”; За изискванията към местните инициативни групи и стратегиите за водено от общностите местно развитие през новия програмен период, и поканата за прием на заявления в периода 15 февруари – 31 май 2016г. за избор на нови МИГ и стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020.

Подробно бяха обсъдени условията за допустимост и критериите по които ще бъдат оценявани новите стратегии за ВОМР – качество на партньорството; степен на консултиране и включване на заинтересовани страни в процеса на създаване на партньорство и разработване на стратегията; качество на стратегията; капацитет за прилагане на стратегията.

В събитието взеха участие 22 човека.

Inf._sreshta_22.01.2016.1.jpgInf._sreshta_22.01.2016.2.jpgInf._sreshta_22.01.2016.jpg

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ Костенец 2010. В срок до 30.11.2020 г....
Четвъртото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 26 септември 2020 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Покана за Общо събрание на 25.01.2020
Понеделник, 06 Януари 2020
На 25.01.2020 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...

Последни Новини

На 26 септември 2020 г. се проведе четвъртото издание на изложението за местни производители и занаятчии – „Произведено в...
ДФЗ приема проекти по мерки за Инвестиции в земеделски стопанства.
На 25.01.2020 г. от 12:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010.