МИГ Констенец 2010

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ бяха представени на местната общност

На 09.03.2016 г. беше проведена информационна среща за представяне на приоритетните оси и инвестиционни приоритети от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), допустими за включване в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В събитието взеха участие представители на публичния стопанския и нестопанския сектор от община Костенец.

Целта на срещата беше местната общност да се запознае с възможностите, които се откриват пред нея, ако Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) получи финансиране не само от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), но и от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014 – 2020.

Важно за местната инициативна група беше да получи обратна връзка от присъстващите за визията им за развитие на територията на общината, както и за техните потребности и проблемите с които се сблъскват при планирането и реализирането на своите инвестиционни идеи. Сред откроените проблеми бяха тежките административни процедури за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти, ниският процент на съфинансиране по ОПИК за бенефициенти от територията на община Костенец, ограниченията поставяни от управляващите органи. По процедурата „Добри и безопасни условия на труд“ в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОПРЧР например няма да могат да кандидатстват всички работодатели, а само тези, чийто код по вид стопанска дейност е посочен в насоките за кандидатстване (на този етап проект на насоки за кандидатстване). Като основен проблем за развитието на местния бизнес беше определена липсата на кадри с достатъчна теоретична и практическа подготовка.

Срещата беше организирана от МИГ Костенец 2010 в изпълнение на Договор № РД 50-153/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020. Отделните приоритетни оси и инвестиционни приоритети, които могат да бъдат включени в Стратегия за ВОМР, бяха представени от Валентина Стоицева, координатор проекти в „Балкански институт по труда и социалната политика“.

Презентации с допустимите приоритетни оси и инвестиционни приоритети от двете оперативни програми са качени в раздел „Публикации“ на интернет страницата на МИГ Костенец 2010.

Operativni_programi_2.jpgOperativni_programi_3.jpg

 

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ Костенец 2010. В срок до 30.11.2020 г....
Четвъртото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 26 септември 2020 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Покана за Общо събрание на 25.01.2020
Понеделник, 06 Януари 2020
На 25.01.2020 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...

Последни Новини

На 26 септември 2020 г. се проведе четвъртото издание на изложението за местни производители и занаятчии – „Произведено в...
ДФЗ приема проекти по мерки за Инвестиции в земеделски стопанства.
На 25.01.2020 г. от 12:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010.