МИГ Констенец 2010

МИГ Костенец 2010 проведе обучение на местни лидери

На 19 и 20 март 2016 г. беше проведено обучение за местни лидери на тема „Възможности за публичния и частния сектор за финансиране на проекти от ЕС в периода 2014 – 2020 г“. В двудневното обучение взеха участие общо над 20 човека – представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор, жители на община Костенец, които желаят да инвестират в своето бъдеще и в развитието на територията.

 

Първият ден от събитието беше посветен на процеса на планиране на един проект и основните стъпки по неговото реализиране. Беше разигран сценарий за кандидатстване с проект за изграждане на мандра на територията на общината – от зараждането на идеята и нуждите, които предопределят нейното създаване, през идентифициране на бъдещи доставчици и пазари на реализация, запознаване с условията за кандидатстване, набавяне на необходими документи, подготовка на заявление и бизнес план, изпълнение на проекта и неговото отчитане пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и възстановяване на субсидията. На участниците бяха представени възможностите за финансиране от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, както и от ОП “Иновации и конкурентоспособност, ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Околна среда“ и Програмата за морско дело и рибарство. Бяха разгледани условията за допустимост на проекти, бенефициенти, дейности и разходи.

Във втория ден на обучението всички мерки от ПРСР 2014 – 2020 и инвестиционните приоритети, допустими за включване в стратегия за ВОМР, бяха разгледани по отделно. На участниците, земеделски производители, беше показано как работи таблицата за изчисление на стандартен производствен обем на стопанството, за да могат да определят по коя мярка са допустими кандидати и как се определя дали техниката, която желаят да закупят отговаря на капацитета на тяхното стопанство. Бяха давани примери от практиката на лекторите за затруднения, в които са попадали при изпълнението на проекти и как са успели да разрешат проблемите. Участниците, представители на бизнеса, получиха съвети за това, как да определят по коя програма са допустими кандидати, дали са микро- или малко предприятие, как да разработят своя бизнес план и от къде могат да набавят необходимата за това информация. На участниците, представители на публичния и нестопанския сектор, беше обърнато внимание да проверяват подробно допустимостта на планираните дейности в различните програми, за да определят по коя от тях да подадат своя проект.

Обучението беше организирано и проведено от фирма „ЦИНО ТИМ – 8“ ООД по договор с МИГ Костенец 2010, а лектори бяха Ивайло Асенов и Татяна Рулко.

Дейността е в изпълнение на Договор № РД 50 – 153/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

 

obuchenie_lideri_1.jpgobuchenie_lideri_2.jpgobuchenie_lideri_3.jpgobuchenie_lideri_4.jpg

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ Костенец 2010. В срок до 30.11.2020 г....
Четвъртото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 26 септември 2020 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Покана за Общо събрание на 25.01.2020
Понеделник, 06 Януари 2020
На 25.01.2020 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...

Последни Новини

На 26 септември 2020 г. се проведе четвъртото издание на изложението за местни производители и занаятчии – „Произведено в...
ДФЗ приема проекти по мерки за Инвестиции в земеделски стопанства.
На 25.01.2020 г. от 12:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010.