МИГ Констенец 2010

МИГ Костенец 2010 проведе консултации с местната общност за подготовката на стратегия за ВОМР

МИГ Костенец 2010 проведе две информационни и две работни срещи за консултиране подготовката на стратегия за водено от общностите местно развитие с публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на община Костенец.

В срещите взеха участие представители на местната власт, читалища, учебни заведения (включително училищни настоятелства), спортни клубове и др. нестопански организации, както и земеделски производители, представители от търговския сектор и сферата на услугите, собственици на гори.

Целта на проведените събития беше в подготвяната стратегия за ВОМР да бъде отразено и зачетено виждането на жителите на община Костенец за бъдещото развитие на територията.

С присъстващите бяха обсъдени: силните и слабите страни на територията, нуждите и потребностите, заинтересованите групи лица, мерките, които да бъдат включени в стратегията, финансовите параметри за всяка от тях, както и критериите за подбор и оценка на проекти, подадени към МИГ Костенец 2010, в изпълнение на стратегия за ВОМР в периода 2016 – 2020 г.

МИГ Костенец 2010 благодари на всички, които успяха да се включат в събитията, за тяхната заинтересованост, активно участие и споделени мнения и препоръки.

Срещите бяха организирани и проведени от „СМТ – България“ ЕООД в изпълнение на Договор № 4/18.01.2016 г. с предмет „Услуги, свързани с подготовка на стратегия за местно развитие“

 

IS_15.03.2016.jpgIS_15.3.2016.jpgRS_01.4.2016.jpgRS_1.4.16.jpg

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Във връзка с възможността за увеличаване на финансовия ресурс по мерките, финансирани от Европейския земеделски фонд за...
Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец 2010", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 22.05.2021 г. (събота) от...
Уважаеми представители на местната общност на община Костенец С писмо, получено на 12.04.2021 г., УО на ПРСР – МЗХГ ни уведоми относно...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 –...
МИГ Костенец 2010 обявява процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1....
МИГ Костенец 2010 обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции...