МИГ Констенец 2010

Проведена работна информационна среща за разработка на проектни предложения по мерките от ОПРЧР и ОПИК с отворен прием и представяне на ИГРП за 2018

На 12.01.2018 г. в гр. Костенец се проведе работна информационна среща за разработка на проектни предложения по мерките от ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Иновации и конкурентоспособност” с отворен прием и представяне на индикативната годишна работна програма за 2018 г.

Срещата премина при значителен интерес от страна на местните предприемачи и  работодатели. На нея бяха представени сроковете за прием на проекти и подробно разгледани условията за кандидатстване по двете обявени процедури. Специално внимание беше обърнато на критериите за допустимост на кандидатите – определяне на вида на предприятието кандидат, код на основната икономическа дейност, специфичните изисквания по двете оперативни програми за финансов капацитет (по ОПРЧР) и минимален размер на нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (по ОПИК), както и на критериите за допустимост на дейностите и разходите по проектите. С участниците бяха обсъдени и критериите за оценка на проектите, минималните прагове за преминаване на отделните раздели в методиките за оценка, както и  минималният брой точки за качество, които трябва да събере всяко проектно предложение,  за да бъде допуснато до класиране.

В практическата част на събитието бяха обсъдени въпроси, свързани с попълването на електронния формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 – формулиране на дейности, изготвяне на бюджет, определяне към кое перо на бюджета да бъдат отнесени конкретни разходи. Проведе се дискусия за изискуемите документи на етап кандидатстване и формата, в която трябва да бъдат представени, и годината, за която следва да се отнасят (баланс, отчет за приходите и разходите и удостоверение от НСИ за КИД).

Срещата приключи с информация за планираните за 2018 г. срокове за прием, по включените в СВОМР на МИГ Костенец 2010 мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Материали от срещата:

Презентация по ОПРЧР

Презантация по ОПИК

Въпроси и отговори от срещата

 

Rabotna_sreshta_12.01.18_1.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_2.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_3.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_4.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_5.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_6.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_7.jpg

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

МИГ Костенец 2010 кани желаещите да подадат оферта за организиране и провеждане на Изложение за местни производители и...
На 29 май 2019 г. (сряда) от 10:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Костенец, ет. 4., гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2...
Покана за Общо събрание на 09.02.2019
Четвъртък, 24 Януари 2019
На 09.02.2019 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...

Последни Новини

На 29 май 2019 г., в заседателната зала на общината, се проведе Семинар по пчеларство, организиран от МИГ Костенец 2010 в...
На 09 февруари 2019 г. беше проведено отчетно-изборно общо събрание, в което взеха участие 26 членове на Сдружение „МИГ...
През месец ноември 2018 г. МИГ Костенец 2010 проведе две двудневни обучения за подготовка на проекти по мерки от Програмата за...