МИГ Констенец 2010

Проведена работна информационна среща за разработка на проектни предложения по мерките от ОПРЧР и ОПИК с отворен прием и представяне на ИГРП за 2018

На 12.01.2018 г. в гр. Костенец се проведе работна информационна среща за разработка на проектни предложения по мерките от ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Иновации и конкурентоспособност” с отворен прием и представяне на индикативната годишна работна програма за 2018 г.

Срещата премина при значителен интерес от страна на местните предприемачи и  работодатели. На нея бяха представени сроковете за прием на проекти и подробно разгледани условията за кандидатстване по двете обявени процедури. Специално внимание беше обърнато на критериите за допустимост на кандидатите – определяне на вида на предприятието кандидат, код на основната икономическа дейност, специфичните изисквания по двете оперативни програми за финансов капацитет (по ОПРЧР) и минимален размер на нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (по ОПИК), както и на критериите за допустимост на дейностите и разходите по проектите. С участниците бяха обсъдени и критериите за оценка на проектите, минималните прагове за преминаване на отделните раздели в методиките за оценка, както и  минималният брой точки за качество, които трябва да събере всяко проектно предложение,  за да бъде допуснато до класиране.

В практическата част на събитието бяха обсъдени въпроси, свързани с попълването на електронния формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 – формулиране на дейности, изготвяне на бюджет, определяне към кое перо на бюджета да бъдат отнесени конкретни разходи. Проведе се дискусия за изискуемите документи на етап кандидатстване и формата, в която трябва да бъдат представени, и годината, за която следва да се отнасят (баланс, отчет за приходите и разходите и удостоверение от НСИ за КИД).

Срещата приключи с информация за планираните за 2018 г. срокове за прием, по включените в СВОМР на МИГ Костенец 2010 мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Материали от срещата:

Презентация по ОПРЧР

Презантация по ОПИК

Въпроси и отговори от срещата

 

Rabotna_sreshta_12.01.18_1.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_2.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_3.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_4.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_5.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_6.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_7.jpg

 

Контакт

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

 

Последни Обяви

Покана за Общо събрание на 09.02.2019
Четвъртък, 24 Януари 2019
На 09.02.2019 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...
На 21 и 22 ноември 2018 г. (сряда и четвъртък), в сградата на Община Костенец, 4-ти етаж, ще се проведе обучение за подготовка на проекти по...
На 09 и 10 ноември 2018 г. МИГ Костенец 2010 организира обучение за подготовка на проекти по ПРСР 2014 – 2020, по мерките,...

Последни Новини

На 09 февруари 2019 г. беше проведено отчетно-изборно общо събрание, в което взеха участие 26 членове на Сдружение „МИГ...
През месец ноември 2018 г. МИГ Костенец 2010 проведе две двудневни обучения за подготовка на проекти по мерки от Програмата за...
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ одобри и оценителния доклад, с който беше...