МИГ Констенец 2010

Програма за развитие на селските райони

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – втори краен срок за кандидатстване – активна

МИГ Костенец 2010 с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, обявява ВТОРИ прием на проекти по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:

1. Обява – втори краен срок;

2. Условия за кандидатстване –втори краен срок;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение;

5. Разяснения по процедурата от първи краен срок.

 

Втори краен срок за подаване на проектни предложения:

Начало на приема: 17.08.2021 г.

Финансов ресурс: 262 130,88 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 04.10.2021 г. – 17:00 ч.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – Втори краен срок за кандидатстване - приключена

МИГ Костенец 2010“, с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, обявява ВТОРИ прием на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“:

1. Обява – втори краен срок;

2. Условия за кандидатстване – втори краен срок;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение;

Втори краен срок за подаване на проектни предложения:

Начало на приема: 04.05.2021 г.

Финансов ресурс: 35 734,56 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 07.06.2021 г. – 17:00 ч.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - първи краен срок - приключена

„МИГ Костенец 2010“ с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, обявява прием на проекти по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:

1. Обява;

2. Условия за кандидатстване;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение;

5. Разяснения по процедурата - актуални към 15.05.2021.

Начален срок за кандидатстване: 20.04.2021 г.

Първи краен срок за кандидатстване: 07.06.2021 г. (17:00 ч.)

Втори краен срок за кандидатстване: 04.10.2021 г. (17:00 ч.) под условие.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ - първи краен срок - приключена

МИГ „Костенец 2010“ с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, обявява прием на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“:

1. Обява;

2. Условия за кандидатстване;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение.

Начален срок за кандидатстване: 06.01.2021 г.

Първи краен срок за кандидатстване: 08.03.2021 г. (17:00 ч.)

Втори краен срок за кандидатстване: 07.06.2021 г. (17:00 ч.) под условие.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Петото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 25 септември 2021 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Скъпи творци от община Костенец, МИГ Костенец 2010 в партньорство с община Костенец подготвя изложба на местни фотографи и...
Във връзка с възможността за увеличаване на финансовия ресурс по мерките, финансирани от Европейския земеделски фонд за...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 –...
На 22 май 2021 г. беше проведено отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „МИГ Костенец 2010“. Събитието беше проведено на...
МИГ Костенец 2010 обявява Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 –...