МИГ Констенец 2010

Програма за развитие на селските райони

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ – първи краен срок за кандидатстване – активна

„МИГ Костенец 2010“ с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, обявява прием на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.627 МИГ Костенец 2010 – 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“.

1. Обява;

2. Условия за кандидатстване;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение.

Начален срок за кандидатстване: 31.05.2022 г.

Първи краен срок за кандидатстване: 01.08.2022 г. (17:00 ч.)

Втори краен срок за кандидатстване: 12.12.2022 г. (17:00 ч.)

Трети краен срок: съгласно ИГРП и решение на УС в случай на останал финансов ресурс от предходните крайни срокове за кандидатстване.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – трети краен срок за кандидатстване – приключена

МИГ Костенец 2010 с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, обявява ТРЕТИ прием на проекти по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:

1. Обява – трети краен срок;

2. Условия за кандидатстване – трети краен срок;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение;

5. Разяснения по процедурата от първи и втори краен срок.

Трети краен срок за подаване на проектни предложения:

Начало на приема: 05.04.2022 г.

Финансов ресурс: 148 021,50 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.05.2022 г. – 17:00 ч.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” - първи краен срок - приключена

„МИГ Костенец 2010“ с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, обявява прием на проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.587 МИГ Костенец 2010 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

1. Обява;

2. Условия за кандидатстване;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение.

Начален срок за кандидатстване: 09.03.2022 г.

Първи краен срок за кандидатстване: 15.04.2022 г. (17:00 ч.)

Втори краен срок за кандидатстване: 01.11.2022 г. (17:00 ч.)

Трети краен срок: съгласно ИГРП и решение на УС в случай на останал финансов ресурс от предходните крайни срокове за кандидатстване.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – втори краен срок за кандидатстване – приключена

МИГ Костенец 2010 с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, обявява ВТОРИ прием на проекти по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:

1. Обява – втори краен срок;

2. Условия за кандидатстване –втори краен срок;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение;

5. Разяснения по процедурата от първи краен срок;

7. Обява, изменена на 08.12.2021 г. с допълнителен ресурс;

8. Условия за кандидатстване, изменени на 08.12.2021 г. с допълнителен ресурс

 

Втори краен срок за подаване на проектни предложения:

Начало на приема: 17.08.2021 г.

Финансов ресурс: 262 130,88 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 04.10.2021 г. – 17:00 ч.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

 

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – Втори краен срок за кандидатстване - приключена

МИГ Костенец 2010“, с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, обявява ВТОРИ прием на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“:

1. Обява – втори краен срок;

2. Условия за кандидатстване – втори краен срок;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение;

Втори краен срок за подаване на проектни предложения:

Начало на приема: 04.05.2021 г.

Финансов ресурс: 35 734,56 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 07.06.2021 г. – 17:00 ч.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

МИГ Костенец 2010, съвместно с всички читалища на територията на общината, вече стартира заниманията за деца: Работилници на...
МИГ Костенец 2010 стартира серия от събития „КостенецАрт“, планирани в периода юли – септември 2022 г. Каним ви да се запишете за участие в...
Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец 2010", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 18.06.2022 г. (събота) от 12:00...

Последни Новини

На 18 юни 2022 г. беше проведено общо събрание на Сдружение „МИГ Костенец 2010“.
МИГ Костенец 2010 обявява Трети прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 –...