МИГ Констенец 2010

Програма за развитие на селските райони

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – четвърти краен срок за кандидатстване – приключена

МИГ Костенец 2010 с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, обявява ЧЕТВЪРТИ прием на проекти по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:

1. Обява – четвърти краен срок;

2. Условия за кандидатстване – четвърти краен срок;

3. Документи за информация и попълване към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение;

5. Разяснения по процедурата от предходни крайни срокове.

Четвърти краен срок за подаване на проектни предложения:

Начало на приема: 08.08.2023 г.

Финансов ресурс: 144 847,98 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 18.09.2023 г. – 17:00 ч.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – първи краен срок – приключена

„МИГ Костенец 2010“, с подкрепата на ПРСР 2014 – 2020, обявява прием на проекти по процедура за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.774 МИГ Костенец 2010 – 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана по стратегията за ВОМР

1. Обява, изменена на 15.08.2023 г. с удължен срок;

2. Условия за кандидатстване, изменени на 15.08.2023 г. с удължен срок;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение;

 

5. Обява - неактуална;

 

6. Условия за кандидатстване - неактуални;

 

Начален срок за кандидатстване: 05.07.2023 г.

Първи краен срок за кандидатстване: 14.08.2023 г. (17:00 ч.)

Втори краен срок за кандидатстване: 07.11.2023 г. (17:00 ч.)

Трети краен срок: съгласно ИГПП и решение на УС, в случай на останал финансов ресурс от предходните крайни срокове за кандидатстване.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” – първи краен срок за кандидатстване – приключена

„МИГ Костенец 2010“, с подкрепата на ПРСР 2014 – 2020, обявява прием на проекти по процедура за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.712 МИГ Костенец 2010 – 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” финансирана по стратегията за ВОМР

1. Обява;

2. Условия за кандидатстване;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение.

Начален срок за кандидатстване: 24.01.2023 г.

Първи краен срок за кандидатстване: 06.03.2023 г. (17:00 ч.)

Втори краен срок за кандидатстване: 09.10.2023 г. (17:00 ч.)

Трети краен срок: съгласно ИГРП и решение на УС, в случай на останал финансов ресурс от предходните крайни срокове за кандидатстване.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ – Втори краен срок за кандидатстване – приключена

„МИГ Костенец 2010“ с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, обявява Втори краен срок за прием на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.627 МИГ Костенец 2010 – 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“.

1. Обява – втори краен срок;

2. Условия за кандидатстване;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения:

Начало на приема: 08.11.2022 г.;

Краен срок за кандидатстване: 12.12.2022 г. – 17:00 ч.;

Финансов ресурс: 136 908,10 лв.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ – първи краен срок за кандидатстване – приключена

„МИГ Костенец 2010“ с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, обявява прием на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.627 МИГ Костенец 2010 – 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“.

1. Обява;

2. Условия за кандидатстване;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение.

Начален срок за кандидатстване: 31.05.2022 г.

Първи краен срок за кандидатстване: 01.08.2022 г. (17:00 ч.)

Втори краен срок за кандидатстване: 12.12.2022 г. (17:00 ч.)

Трети краен срок: съгласно ИГРП и решение на УС в случай на останал финансов ресурс от предходните крайни срокове за кандидатстване.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната...
Уважаеми съграждани, за да разработим стратегия, включваща мерки за финансиране, които да съответстват на потребностите и...
На 14 юли 2023 г. (петък), от 15:30 часа, в голямата зала на Община Костенец, ще се проведе първото информационно събитие,...

Последни Новини

С решение на Управителния съвет от 15.08.2023 г. е удължен първият краен срок за прием на проекти по процедура чрез подбор на...
МИГ Костенец 2010 обявява Четвърти прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010...
На 14 юли 2023 г. в заседателната зала на община Костенец бяха проведени информационна среща за подготовка на новата стратегия...