МИГ Констенец 2010

Структура

„Органи на управление и представителство на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Костенец 2010":Съгласно чл. 24 от Устава на СНЦ „МИГ КОСТЕНЕЦ 2010" органи на управление и представителство на Сдружението са:1. Общо събрание2. Управителен съвет3. Председател на Управителния съвет4. Контролен съвет

Съгласно Чл. 34. /1/ от Устава Управителният съвет /УС/ се състои от 5 лица - членове на Сдружението, които се избират от Общото събрание за срок от 2 години.Съгласно Чл.41. /1/ от Устава Контролният съвет /КС/ се състои от 5 лица – членове на Сдружението, които се избират от Общото събрание за срок от три години.Екипът на „МИГ Костенец 2010" съгласно СМР включва 4 души, избрани от УС и съгласувани с УО-МЗХ: изпълнителен директор, експерт, счетоводител и технически асистент.

Контакт

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

 

Последни Обяви

На 12.01.2018 г. от 11: 00 часа ще се проведе работна информационна среща във връзка с отворените приеми по мярка „Добри и...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОПИК. В...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка „Добри и безопасни условия на труд“ от ОПРЧР. В срок до 30.10.2017...

Последни Новини

За улеснение и информация на кандидатите по мярка "Добри и безопасни условия на труд" от Оперативна програма "Развитие на...
На 12.01.2018 г. в гр. Костенец се проведе работна информационна среща за разработка на проектни предложения по мерките от ОП...
МИГ Костенец 2010 обяви процедура за подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.014 МИГ Костенец 2010 – „Подобряване на производствения...