МИГ Констенец 2010

Обявени и предстоящи приеми по мерки на национално ниво

Във връзка с възможностите за кандидатстване с проекти по обявени и предстоящи за отваряне мерки от ПРСР на национално ниво, информираме заинтересованите страни от община Костенец, че в момента тече прием по:

  • Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ с краен срок за подаване на проектни предложения 22.10.2018 г., 17:30 часа.
  • Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ с краен срок за подаване на проектни предложения 15.10.2018 г., 17:30 часа;
  • Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ с краен срок за подаване на проектни предложения 20.08.2018 г., 17:30 часа;
  • Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ с краен срок за подаване на проектни предложения 20.08.2018 г., 17:30 часа

Предстои отварянето на прием по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на национално ниво, по която ще могат да подават проекти микропредприятия и земеделски производители по три отделни процедури за прием: за производствени дейности, за услуги и за занаяти. Проектите на насоки за кандидатстване са публикувани на 22.06.2018 г. на страницата на МЗХГ, раздел „Програми за финансиране“ http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/. (Проектите не са окончателни).

Отворена е и процедура BG16RFOP002-2.024 - Насърчаване на предприемачеството по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ насочена към малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г. Процедурата е с краен срок за кандидатстване 05.09.2018 г., 16:30 ч.

Условията за кандидатстване по отворените мерки са публикувани в ИСУН 2020, раздел „Отворени процедури“ като подаването на проектни предложения се извършва електронно чрез системата, достъпна на адрес https://eumis2020.government.bg.

Контакт

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

 

Последни Обяви

Покана за Общо събрание на 09.02.2019
Четвъртък, 24 Януари 2019
На 09.02.2019 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...
На 21 и 22 ноември 2018 г. (сряда и четвъртък), в сградата на Община Костенец, 4-ти етаж, ще се проведе обучение за подготовка на проекти по...
На 09 и 10 ноември 2018 г. МИГ Костенец 2010 организира обучение за подготовка на проекти по ПРСР 2014 – 2020, по мерките,...

Последни Новини

На 09 февруари 2019 г. беше проведено отчетно-изборно общо събрание, в което взеха участие 26 членове на Сдружение „МИГ...
През месец ноември 2018 г. МИГ Костенец 2010 проведе две двудневни обучения за подготовка на проекти по мерки от Програмата за...
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ одобри и оценителния доклад, с който беше...