МИГ Констенец 2010

МИГ Костенец 2010 проведе две обучения за подготовка на проекти по мерки на ПРСР

През месец ноември 2018 г. МИГ Костенец 2010 проведе две двудневни обучения за подготовка на проекти по мерки от Програмата за развитие на селските райони, включени в стратегията за ВОМР.

Обучението на 9 и 10 ноември беше насочено към представителите на стопанския сектор и в него взеха участие общо 21 човека. През първия ден бяха разгледани критериите за допустимост на кандидатите/бенефициентите, дейностите и разходите, както и финансовите параметри и интензитетът на помощта по мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Бяха обсъдени критериите за оценка по всяка от мерките и разгледани подробно документите, които кандидатите ще трябва да представят с проектното предложение. Във връзка с електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020, на участниците беше показано от къде да изберат процедурата, по която искат да подадат проект, как да си създадат профил в системата, беше разгледан примерен формуляр за кандидатстване и беше обяснено как се попълва. През втория ден бяха разгледани и специфичните изисквания при кандидатстване по мерките за малки стопанства. Специално внимание беше обърнато на бизнес плана, който всички кандидати ще трябва да представят – какво представлява, какво трябва да бъде включено в него, кои таблици се попълват от кандидатите по всички мерки и кои са специфични за отделни мерки, какви финансови показатели трябва да имат проектите, за да бъдат допуснати до финансиране. Обърнато беше внимание, че планираните стойности в производствената програма и приходите от продажби от бизнес плана, както и ангажиментите за създадени работни места, ще бъдат обект на проверки след приключването на проекта и при неизпълнението им ще бъдат налагани финансови санкции от ДФЗ. В двата дни на обучението бяха обсъдени проектните идеи на участниците и присъстващите получиха практически съвети за подготовката на техните проектни предложения.

Obuchenie_-9i10-1.jpgObuchenie_-9i10-2.jpgObuchenie_-9i10-3.jpgObuchenie_-9i10-4.jpgObuchenie_-9i10-5.jpgObuchenie_-9i10-6.jpg

В обучението на 21 и 22 ноември – насочено към нестопанския и публичния сектор – взеха участие общо 28 човека – представители на общинска администрация Костенец, Общински съвет, читалищата от гр. Костенец, гр. Момин проход, с. Костенец и с. Горна Василица, кметовете на с. Костенец и гр. Момин проход. През двата дни бяха разгледани критериите за допустимост на кандидатите/бенефициентите, дейностите и разходите, както и финансовите параметри и интензитетът на помощта по мерки 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” и 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”. На обучението бяха направени предложения за обекти, които да бъдат включени в бъдещи проекти на Община Костенец и бяха обсъдени проектните идеи на участниците. Разделени на групи, присъстващите попълниха формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 и упражниха подаването на проектно предложение чрез системата. На участниците беше показано какво представлява анализът разходи-ползи, който ще бъде задължителен при кандидатстването, беше обяснено какво се включва в отделните му части и как се попълват таблиците.

Obuchenie -21i22-1.jpgObuchenie -21i22-2.jpgObuchenie -21i22-3.jpgObuchenie -21i22-4.jpgObuchenie -21i22-5.jpgObuchenie -21i22-6.jpg

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

На 09 април 2021 г. (петък) от 11:00 ч. ще се проведе онлайн Информационна среща за разработка на проектни предложения по...
МИГ Костенец 2010 кани заинтересованите лица да подадат заявления за избор и включване в списъка на външни експерти-оценители на проектни предложения...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ Костенец 2010. В срок до...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1....
МИГ Костенец 2010 обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции...
На 26 септември 2020 г. се проведе четвъртото издание на изложението за местни производители и занаятчии – „Произведено в...