МИГ Констенец 2010

Одобрени процедури по оценка и първи подписани договори по ПРСР 2014-2020

В края на месец ноември 2021 г. бяха подписани първите договори между Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), МИГ и бенефициенти за изпълнение на проектни предложения, финансирани от Програма за развитие на селските райони.

ДФЗ одобри проведените оценки на постъпилите проектни предложения по първите приеми на процедури № BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и № BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

На 25.11.2021 беше подписан договор № BG06RDNP001-19.482-0001-C01 за финансиране на проект „Закупуване на земеделска техника за стопанството на ЗП Светослав Колибаров“ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на стойност 172 474,05 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 120 731,84 лв.

На 30.11.2021 беше подписан и договор № BG06RDNP001-19.501-0004-C01 за финансиране на проект „Развитие и конкурентоспособност във фирма Б и П Трейд ЕООД“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на стойност 93 853 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 70 389,75 лв.

Podpisvane_1.jpgPodpisvane_2.jpg

За останалите 3 проекта по първи прием на процедура № BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ предстои да бъдат разгледани от ДФЗ.

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в...
МИГ Костенец 2010 Ви кани да вземете участие в Обучения на местни лидери за изготвяне на проекти по мерки от ПРСР 2014-2020 по...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява Трети прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 –...
На 29 и 30 март 2022 г. МИГ Костенец 2010 проведе две обучения на тема „Изготвяне на проекти по мерки от ПРСР по Стратегията за...
МИГ Костенец 2010 обявява процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване №...