МИГ Констенец 2010

Подписани са последните 2 договора за проекти по Стратегията за местно развитие

Подписани са и последните два договора за финансиране на проекти по СМР на МИГ Костенец 2010, подадени по Шеста покана през септември 2014г.

На 04.02.2015г. беше подписан тристранен договор за отпускане на финансова помощ за проект „Реконструкция на вътрешен водопровод на улица „Рила”, гр. Костенец, община Костенец” по мярка321 от СМР. Проектът, с бенефициент община Костенец, е на стойност 84 452,35лв., а субсидията е в размер на 100%.

На 18.02.2015г. г-жа Тинка Проданова, управител на ГЕТИ ЕООД, подиса договор с МИГ Костенец 2010 и ДФЗ – РА за изпълнение на проект „Внедряване на иновативни ИТ решения за счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации и закупуване на професионална копирна машина за копирни услуги” по мярка 312. Проектът е на стойност 17 248,48 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70%.

Заедно с тях договорите за финансиране на проекти по СМР стават 19 с обща сума на одобрената от ДФЗ – РА субсидия 2 447 951,91 лв. пълен списък на сключените договори за отпускане на финансова помощ можете да намерите в раздел „Изпълнение на проекти”.

До момента има 2 изпълнени и изплатени от ДФЗ – РА проекта по мярка 312. Трите проекта по мярка 226 и един проект по мярка 322 са изпълнени. За всички проекти, включващи строително-монтажни работи се очаква удължаване на срока за изпълнение до 15.08.2015г.

Проведено Общо събрание на МИГ Костенец 2010

На 16.01.2015г. се проведе отчетно-изборно Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010. На заседанието пред ОС на Сдружението бяха представени отчет за дейността на Управителния съвет през 2014г., годишен финансов отчет за 2014г., одобреният от МЗХ бюджет за дейността на МИГ през 2015г., както и информация за напредъка по изпълнение на Стратегията за местно развитие и проектите, подадени по нея. Общото събрание освободи досегашните членове на Управителния и Контролния съвет на Сдружението, поради изтичане на мандата им и избра нови.

Прочети още: Проведено Общо събрание на МИГ Костенец 2010

Изготвени Анализи за територията на община Костенец

В изпълнение на сключени договори след проведена публична покана с предмет „Извършване на проучвания и осигуряване на информация за територията на МИГ Костенец 2010" по обособени позиции бяха изготвени следните анализи и проучвания целящи да дата информация за територията на община Костенец и възможностите за нейното развитие:

1 „Изследване на динамиката на икономическо развитие на територията на МИГ през периода на изпълнение на СМР и анализ на промените спрямо предходния 3 годишен период. Отпечатане е на брошура с разработката. Изпълнител на договора е „СМТ – България" ЕООД

2 „Секторен анализ: "Развитие на биологично земеделие и друго алтернативно земеделие на територията на МИГ Костенец 2010: възможности и добри европейски практики". Отпечатана е информационна брошура";

3. Оценка на въздействието на Стратегията за местно развитие, ПРСР и европейските фондове върху развитието на територията на МИГ: туризъм, инфраструктура, социална сфера, култура
Изпълнител на ОП 2 и 3 е СНЦ „Агенция за икономическо развитие и инвестиции – Силистра"

Пълният текст на анализите можете да прочетете в раздел «Публикации»

Семинар на тема „Новата Програма за развитие на селските райони” 2014 -2020г.

На 19.12.2014 г.  МИГ Костенец 2010 проведе семинар на тема „Новата Програма за развитие на селските райони" 2014 -2020г. в който взеха участие 29 човека. Лектор на семинара беше г-жа Зорница Богданова, която представи информация за финансовата рамка на ПРСР и основните мерки и подмерки,  по които участниците в семинара могат да кандидатстват за безвъзмездно финансово подпомагане през периода 2015-2020 г. Презентации бяха направени по  основните мерки за частни бенефициенти в т.ч. мярка 4. Инвестиции в материални активи; 6. Развитие на стопанството и стопанската дейност; 8.  Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите. Представени бяха и възможностите за кандидатстване  по публичните мерки: мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, както и някои от новите мерки, които не съществуваха през предходния период: мярка 16 – „сътрудничество" и тематичната подпрограма за  „малките ферми", които са с икономически размер от 2 000 до 7999 € и земеделски площи до 10 ха. Описани бяха и възможностите, които предоставя през новия програмен период подхода ЛИДЕР за подпомагане на местните общности при изпълнение на Стратегиите за местно развитие. Прочетете цялата статия относно семинара тук.

Проведено обучение от представители на МИГ от Италия за прилагане на Стратегии за местно развитие и работа с местната общност.

В периода 11 – 13 декември 2014г., в изпълнение на бюджета на МИГ Костенец 2010 за 2014г., беше проведено „Обучение от представители на Местна инициативна група от Италия за прилагане на Стратегии за местно развитие и работа с местната общност”.

Към статията...

Контакт

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

 

Последни Обяви

На 12.01.2018 г. от 11: 00 часа ще се проведе работна информационна среща във връзка с отворените приеми по мярка „Добри и...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОПИК. В...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка „Добри и безопасни условия на труд“ от ОПРЧР. В срок до 30.10.2017...

Последни Новини

За улеснение и информация на кандидатите по мярка "Добри и безопасни условия на труд" от Оперативна програма "Развитие на...
На 12.01.2018 г. в гр. Костенец се проведе работна информационна среща за разработка на проектни предложения по мерките от ОП...
МИГ Костенец 2010 обяви процедура за подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.014 МИГ Костенец 2010 – „Подобряване на производствения...