МИГ Констенец 2010

Проведена работна среща с бенефициенти по ПРСР

На 29 август 2015г., в гр. Долна баня, хотел, „Кедър”, беше проведена „Работна среща на представители на МИГ, общността и бенефициенти с одобрени проекти по ПРСР, за представяне на опита, процеса на управление на проектите и анализ на трудностите”. В работната среща взеха участие 17 човека бенефициенти по СМР на МИГ Костенец 2010 и ПРСР 2007 – 2013 и потенциални бенефициенти по ПРСР 2014 – 2020г.

Към статията...

Проведено Общо събрание на МИГ Костенец 2010

На 21.08.2015г. от 18:00 часа беше проведено Общо събрание на МИГ Костенец 2010, в което взеха участие 16 членове на Сдружението. Присъстващите единодушно взеха решение СНЦ „МИГ Костенец 2010” да кандидатства с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 при условията на Наредба № 16 от 30 юли 2015г., с цел да изпълни подготвителни дейности за разработване на нова стратегия за местно развитие на територията на община Костенец. Протокол от проведеното Общо събрание, можете да намерите тук.

 

OS21.08.2015.1.jpgOS21.08.2015.2.jpgOS21.08.2015.3.jpgOS21.08.2015.4.jpg

Проведено обучение на тема: „Иновационни подходи и комуникационни техники за управление на организацията. Управление на риска. Управление на промяната”

Обучение на тема „Иновационни подходи и комуникационни техники за управление на организацията. Управление на риска. Управление на промяната” беше проведено в периода 15 – 17 юни 2015г. в гр. Хисаря.

Към статията...

Проведен семинар „Възможности за развитие на селското стопанство в Рила - как да си гарантираме успех“

На 25 март 2015г. беше проведен семинар за селскостопански производители от община Костенец с 37 участници. Семинарът беше организиран от Агенция за регионално развитие на Рила в партньорство с МИГ Костенец 2010, община Костенец и ПГ „Г. С. Раковски”, гр. Костенец, а лектори бяха представители на Министерство на земеделието и храните, БАН и Национална служба за съвети в земеделието. На семинара бяха направени презентации на теми: Съветнически и консултантски услуги от НССЗ и възможностите за малките стопанства по м. 4 и м. 6 от ПРСР 2014 – 2020; Биопроизводство, Промени в климата и агроклиматично райониране на земеделието, ПРСР 2014-2020, Организации на производители – ползи от организирането и възможности за подпомагане; Туризъм, селскостопанско производство и занаятчийство. Презентациите са публикувани в раздел „Публикаци”. Репортаж за семинара, отразен от АГРО ТВ е публикуван тук.

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще предоставя консултации и ще изготвя безплатно бизнесплановете на кандидати по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ (млад фермер) и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. На 23.04.2015г. от 09:00 до 12:00 часа ще се проведе изнесен ден за консултации от НССЗ в гр. Костенец – Общинска служба по земеделие, ул. Иван Вазов № 2, ет. 4. От 13:00 до 16:00 представители на НССЗ ще дават консултации в гр. Долна баня, Общинска служба по земеделие, офис Долна баня, ул. Търговска № 136.

Работата на Агенцията за регионално развитие на Рила, в която вече членува и община Костенец, е насочена към развитието на региона на Рила планина за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие и превръщането му в привлекателно място за живот и туризъм. Агенцията възнамерява да осъществява динамично общуване между администрации, представителите на бизнеса, структурите на гражданското общество и гражданите, с цел изграждане на нова ефективна система за обществена комуникация по идентифицирането и решаването на ключови проблеми за региона на Рила.

Семинар_Агенция_Рила.jpgСеминар_Агенция_Рила_2.jpgСеминар_Агенция_Рила_3.jpgСеминар_Агенция_Рила_4.jpg

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

МИГ Костенец 2010 кани желаещите да подадат оферта за организиране и провеждане на Изложение за местни производители и...
На 29 май 2019 г. (сряда) от 10:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Костенец, ет. 4., гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2...
Покана за Общо събрание на 09.02.2019
Четвъртък, 24 Януари 2019
На 09.02.2019 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...

Последни Новини

На 23 юли 2019 г. със събития в две населени места от територията на община Костенец – с. Костенец и гр. Момин проход, ще...
На 29 май 2019 г., в заседателната зала на общината, се проведе Семинар по пчеларство, организиран от МИГ Костенец 2010 в...
На 09 февруари 2019 г. беше проведено отчетно-изборно общо събрание, в което взеха участие 26 членове на Сдружение „МИГ...